Репозитарій НУК

EIR NUOS – електронний інституційний репозитарій, в якому накопичуються документи наукового, освітнього та методичного призначення, створені професорсько-викладацьким складом, співробітниками, докторантами, аспірантами та студентами Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, і надається до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ через Інтернет

Положення

Інструкція з реєстрації користувача та розміщення матеріалів в eIR NUOS

Фонди

Виберіть фонд для перегляду його колекцій.

Нещодавно додані

 • Єгоров, О. Г.; Yehorov, Oleksandr H. (2021)
  Анотація. Мета. Аналіз китайського річкового флоту і круїзів. Методика. Застосовано методи теорії і проектування корабля, аналізу і статистики. Результати. Виділено особливості китайських річкових круїзів, визначено основні ...
 • Безверха, Г. В. (2021)
  В кваліфікаційній роботі розкрито теоретичні основи оцінки фінансової стійкості підприємства. Здійснений аналіз фінансової стійкості ПрАТ «Завод «Фрегат» за 2019–2020 рр. Надані шляхи підвищення фінансової стійкості ПрАТ ...
 • Агаджанов, С. Я. (2021)
  Основна діяльність більшості суб’єктів господарювання пов’язана з виробництвом продукції, виконанням роботи чи наданням послуг з метою їх реалізації та отримання прибутку. Саме результати основної чи виробничої діяльності ...
 • Умаров, М. А. (2021)
  В кваліфікаційній роботі розкрито теоретичні основи оптимізації структури капіталу підприємства, а саме, сутність поняття «капітал підприємства», «структура капіталу», мету і завдання управління капіталом підпиємства, а ...
 • Шатликов, М. (2021)
  В кваліфікаційній роботі розкрито сутність поняття «фінансові ресурси підприємства», їх класифікації, методика аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємства. Здійснений фінансовий аналіз стану формування ...

Переглянути більше