Репозитарій НУК

EIR NUOS – електронний інституційний репозитарій, в якому накопичуються документи наукового, освітнього та методичного призначення, створені професорсько-викладацьким складом, співробітниками, докторантами, аспірантами та студентами Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, і надається до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ через Інтернет

Положення

Інструкція з реєстрації користувача та розміщення матеріалів в eIR NUOS

Фонди

Виберіть фонд для перегляду його колекцій.

Нещодавно додані

 • Турти, Марина Валентинівна; Касьянов, Юрій Іванович; Баронова, Олена Альбертівна (2021)
  Призначено для впорядкування процесу самостійної підготовки студентів, що спеціалізуються на технічному захисті інформації в галузі електричної інженерії. Самостійна робота передбачає опрацювання лекційного матеріалу, ...
 • Турти, Марина Валентинівна; Щелконогов, Олег Олексійович; Єрмакова, Альона Валеріївна (2021)
  Методичні вказівки до самостійної роботи призначені для впорядкування процесу самостійної підготовки студентів, що спеціалізуються з технічного захисту інформації в галузі електричної інженерії. Самостійна робота передбачає ...
 • Кутковецький, Валентин Якович; Турти, Марина Валентинівна (2019)
  Корисна модель належить до нейронів та нейронних мереж (НМ), призначених для визначення оптимальної альтернативи в інтелектуальних системах підтримки рішень.
 • Кутковецький, Валентин Якович; Турти, Марина Валентинівна (2017)
  Корисна модель належить до обчислювальної техніки і може використовуватись для створення експертних систем та підсистем прийняття рішень у складних автоматичних системах управління та системах штучного інтелекту, у тому ...
 • Кутковецький, Валентин Якович; Турти, Марина Валентинівна (2017)
  Корисна модель належить до штучних нейронних мереж (НМ), призначених для асоціативного розпізнавання образів. Асоціативне розпізнавання образів застосовується в нейрокібернетиці і може бути використане в нейрокомп'ютерах ...

Переглянути більше