Репозитарій DSpace

DSpace - це цифрова служба, яка збирає, зберігає та розповсюджує цифрові матеріали. Сховища є важливими інструментами збереження спадщини організації; вони сприяють цифровому збереженню та науковому спілкуванню.

Communities in DSpace

Recently Added

View more