Репозитарій НУК

EIR NUOS – електронний інституційний репозитарій, в якому накопичуються документи наукового, освітнього та методичного призначення, створені професорсько-викладацьким складом, співробітниками, докторантами, аспірантами та студентами Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, і надається до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ через Інтернет

ПоложенняІнструкція з реєстрації користувача та розміщення матеріалів в eIR NUOS
Положення: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3587
Інститути

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

View more