Репозитарій НУК

EIR NUOS – електронний інституційний репозитарій, в якому накопичуються документи наукового, освітнього та методичного призначення, створені професорсько-викладацьким складом, співробітниками, докторантами, аспірантами та студентами Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, і надається до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ через Інтернет

Положення

Інструкція з реєстрації користувача та розміщення матеріалів в eIR NUOS

Сообщества DSpace

Выберите сообщество для просмотра его коллекций

Недавно добавленные

 • Zasymenko, Viktoriia; Miniailova, Alevtyna; Засименко, Виктория; Меняйлова, Алевтина; Засименко, Вікторія; Міняйлова, Алевтина (2017)
  У статті проаналізовано чинники, що впливають на розвиток і розширення англомовних транспортних термінів, а також йдеться про шляхи і способи збагачення англійської транспортної термінології. Основну увагу зосереджено на ...
 • Дрюков, Володимир; Дрюков, Станіслав; Поліщук, Наталія; Будь, Володимир; Варвінський, Олександр; Сазонов, Віталій; Driukov, Volodymyr; Driukov, Stanislav; Polishchuk, Nataliia; Bud’, Volodymyr; Varvynskyi, Olexander; Sazonov, Vitalii (2016)
  Мета – удосконалення тренувального процесу на етапі безпосередньої підготовки до головних змагань з урахуванням індивідуальних особливостей спеціальної фізичної підготовленості спортсменів. Методи дослідження: теоретичний ...
 • Дрюков, О. В.; Дрюков, В. О.; Driukov, О.; Driukov, V. (2019)
  Розглянуто питання стратегічного аналізу розвитку спортивного резерву в Україні. Показано, що на теперодним із популярних інструментів стратегічного аналізу є SWOT-аналіз. З метою виявлення основних проблем і причин, що ...
 • Дрюков, О. В.; Панін, І. М.; Дрюков, В. О.; Driukov, O.; Panin, I.; Driukov, V. (2019)
  Показано, що Федерація сучасного п’ятиборства України (ФСПУ), будучи членом Міжнародного союзу сучасного п’ятиборства (UIPM), бере активну участь у міжнародній діяльності. Ця діяльність включає в себе: участь збірних команд ...
 • Міняйлова, А. В.; Шляхтіна, О. С. (2020)
  У посібнику наведено вправи та оригінальні тексти за професійною тематикою, спрямовані на формування і розвиток у студентів спеціальностей 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" навичок усного ...

Просмотреть больше