Перегляд за датою

DSpace/Manakin Repository

Перегляд за датою

Сортувати по: Порядок: Рузультати:

 • Панченко, Тетяна Степанівна; Корольова, Тетяна Денисівна (2002)
  Біобібліографічний покажчик присвячується 100-річчю кораблебудівної освіти в Україні та 30-річчю науково-педагогічной діяльності доктора технічних наук, декана електротехнічного факультету Українського державного морського ...
 • Філіппова, Ніна Михайлівна; Смуглякова, Марина Костянтинівна (2002)
  Посібник призначено для студентів 2-го курсу спеціальності 6.020200 - Дизайн і має головною метою формулювання системи знань (лексика і граматика) для читання спеціальної літератури та розвинення навичок усного та письмового ...
 • Сиротенко, Тетяна Володимірівна (2002)
  Методичні вказівки мають своєю метою допомогти студентам в роботі над розвитком фонетичних навичок правильного читання та усномовленнєвої діяльності. Вони складаються з 15 уроків. Кожний містить інформацію з одного ...
 • Філіппова, Ніна Михайлівна; Парсяк, Ольга Никифорівна; Снігур, Лариса Анатоліївна (2002)
  Посібник передбачає розвиток усного мовлення та письма. Оригінальні тексти фокусують увагу студентів на екологічних проблемах та примушують замислитися про роль української та світової спільноти у вирішенні цих проблем. ...
 • Павліщев, Валентин Іванович; Попова, Наталія Іванівна (2002)
  Методичні вказівки містять диференціальні рівняння першого, другого і вищих порядків, системи диференціальних рівнянь та рівняння математичної фізики. Наведені вправи до кожного розділу.
 • Ушкац, Михайло Вікторович; Мочалов, Олександр Олександрович (2002)
  У збірнику наведені задачі з механіки для індивідуальної роботи протягом вивчення загального курсу фізики.
 • Михайлюк, Валерій Олександрович; Пінін, В. Г. (2002)
  Містять відомості щодо виконання практичних і розрахунково- графічних робіт з курсів "Безпека життєдіяльності" та "Цивільна оборона". Вони призначені для студентів усіх спеціальностей та форм навчання університету. Крім ...
 • Михайлюк, Валерій Олександрович; Пінін, В. Г.; Штейн, Павло Васильович (2002)
  Мета дослідження полягає у виявленні вразливих місць у роботі об'єкта в НС та розробленні ефективних рекомендацій, які спрямовані на підвищення його стійкості.
 • Матвєєв, В'ячеслав Григорович; Кузнецов, Анатолій Іванович; Мартинець, Борис Миколайович; Михайлов, Борис Миколайович; Узлов, Олександр Миколайович; Цибенко, Микола Олександрович; Шарун, Григорій Васильович (2002)
  Наведено методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту, які виходять з основних вимог Правил класифікації і побудови морських суден Російського морського регістру судноплавства 1999 р. з проектування конструктивних ...
 • Кузнецов, Альберт Миколайович (2002)
  Методичні вказівки складені на основі лекцій для лінгвістів з математичної статистики.
 • Кузнецов, А. М. (2002)
  Методичні вказівки складені на основі лекцій для лінгвістів з математичної статистики. Цей курс є логічним продовженням лекцій з теорії ймовірностей. Викладання теоретичного матеріалу супроводжується прикладами розв’язання задач.
 • Кельїна, Світлана Юріївна; Камінська, Євгенія Георгіївна (2002)
  Вказівки містять теоретичний матеріал, методи розв'язання задач для засвоєння теми "Енергетика та напрямок хімічних процесів", задачі і вправи для самопідготовки.
 • Зоріна, Ірина Анатоліївна (2002)
  Наведені методичні вказівки можуть бути використані студентами вечірньо-заочної форми навчання для виконання контрольних робіт з теми "Поняття похідної. Основні формули та правила диференціювання", а також студентами денної ...
 • Зоріна, Ірина Анатоліївна; Літвінова, Марина Борисівна (2002)
  Наведені методичні вказівки можуть бути використані для виконання контрольних робіт з теми "Невизначений інтеграл", а також для індивідуальної роботи та контролю якості знань.
 • Зоріна, Ірина Анатоліївна; Літвінова, Марина Борисівна (2002)
  Методичні вказівки можуть бути використані студентами вечірньо-заочної форми навчання для виконання контрольних робіт з теми "Елементи векторної та лінійної алгебри," а також студентами денної форми навчання для індивідуальної ...
 • Кузнецов, Альберт Миколайович; Зароський, Ромуальд Іванович; Нєдєлько, Євген Юрійович (2002)
  Наведено короткі теоретичні відомості, зразки завдань з докладними методичними вказівками про їх виконання, таблиці вихідних даних для варіантів завдань, таблиці стандартних статистичних розподілів та їх критичних ...
 • Кінаш, Анатолій Тимофійович; Жук, Олександр Кирилович (2002)
  Методичні вказівки містять декілька розділів, кожний з яких включає розв’язання типових задач. Наведені задачі дають можливість розв’язувати їх без додаткового довідкового матеріалу. Методичні вказівки призначено для ...
 • Драган, Станіслав Володимирович (2002)
  Розглянуто електричні характеристики зварювальної дуги та енергетичної системи "джерело живлення – дуга – ванна", їх взаємозв'язок. Наведено теоретичні основи конструкції зварювальних джерел постійного і змінного струму. ...
 • Кельїна, Світлана Юріївна; Лічко, Олена Іванівна; Невинський, Олександр Георгійович; Мащенко, Валентина Василівна; Кулалаєва, Наталя Валеріївна; Гирля, Людмила Миколаївна (2002)
  Збірник містить завдання з основних розділів курсу загальної хімії, приклади розв язання завдань, необхідні табличні дані та номери варіантів завдань. Призначено для студентів усіх спеціальностей.
 • Бобіна, Олег Валерійович; Вашкевич, Віктор Миколайович; Кондуков, Андрій Юрійович; Макарчук, Сергій Сергійович; Федоренко, Михайло Олександрович (2002)
  Робоча навчальна програма включає короткий зміст лекцій, плани семінарських занять, список літератури, питання вихідного контролю. Робоча навчальна програма призначена для самостійної підготовки студентів стаціонарної форми ...