Перегляд за датою

DSpace/Manakin Repository

Перегляд за датою

Сортувати по: Порядок: Рузультати:

 • Кельїна, Світлана Юріївна; Камінська, Євгенія Георгіївна (2002)
  Вказівки містять теоретичний матеріал, методи розв'язання задач для засвоєння теми "Енергетика та напрямок хімічних процесів", задачі і вправи для самопідготовки.
 • Драган, Станіслав Володимирович (2002)
  Розглянуто електричні характеристики зварювальної дуги та енергетичної системи "джерело живлення – дуга – ванна", їх взаємозв'язок. Наведено теоретичні основи конструкції зварювальних джерел постійного і змінного струму. ...
 • Філіппова, Ніна Михайлівна; Смуглякова, Марина Костянтинівна (2002)
  Посібник призначено для студентів 2-го курсу спеціальності 6.020200 - Дизайн і має головною метою формулювання системи знань (лексика і граматика) для читання спеціальної літератури та розвинення навичок усного та письмового ...
 • Костирко, Т. М. (2002)
  У статті розглядається роль бібліотеки УДМТУ в інформаційній підтримці наукової діяльності вузу.
 • Костирко, Т. М. (2002)
  У статті розглядаються напрямки моделювання інформаційного простору бібліотеки ВНЗ.
 • Блінцов, В. С.; Кінаш, А. Т.; Хлопенко, М. Я. (2002)
  Навчальний посібник містить основні положення, методи і практичні додатки теорії оптимального керування стосовно до задач аналітичного конструювання оптимальних регуляторів і швидкодії електроприводів з урахуванням обмеження ...
 • Дмитриченко, І. В. (2003)
  Наукову спадщину академіка Володимира Михайловича Корецького складають ґрунтовні дослідження різноманітних сфер права, зокрема історії права, міжнародного приватного права та міжнародного публічного права. На нашу думку, ...
 • Панченко, Т. С. (2003)
  Біобібліографічний покажчик присвячується 100-річчю кораблебудівної освіти в Україні та 42-річчю науково-педагогічної діяльності проректора з наукової роботи, доктора технічних наук, професора Українського державного ...
 • Рижков, Сергій Сергійович; Щедролосєв, Олександр Вікторович; Мойсеєнко, Леонід Леонідович; Тубальцев, Анатолій Миколайович (2003)
  Приведені навчальна програма, перелік рекомендованої літератури, практичних занять, варіанти задач та питань до контрольної роботи з нормативної дисципліни "Охорона праці в галузі". Дані методичні поради до вивчення ...
 • Кімстач, Олег Юрійович; Коновалов, Олександр Павлович; Ставинський, Андрій Андрійович (2003)
  Досліджуються генератори та двигуни постійного струму і трифазні трансформатори. Наведені основні аналітичні співвідношення, які пояснюють електромагнітні процеси машин, що випробовуються.
 • Ямніков, Костянтин Борисович (2003)
  Містять індивідуальне завдання для вивчення методів ціноутворення, теоретичні відомості та рекомендації щодо порядку виконання контрольних робіт з курсу "Ціноутворення" студентами інженерно-економічного факультету заочного ...
 • Ямніков, Костянтин Борисович (2003)
  Дані методичні вказівки грунтуються на багатому досвіді фінансової науки і містять загальні теоретичні відомості про державний бюджет і податкову систему України. Призначені для самостійного вивчення курсу "Бюджетна система" ...
 • Ямніков, Костянтин Борисович (2003)
  Методичні вказівки призначені для забезпечення єдиних вимог щодо тематики змісту, порядку оформлення та якості виконання контрольних робіт з курсу "Податкова система" студентами інженерно-економічного факультету заочного ...
 • Ямніков, Костянтин Борисович (2003)
  Дані навчальні вказівки грунтуються на багатому досвіді фінансової науки і містять теоретичні відомості про систему оподаткування, програму курсу, термінологічний словник. Також розроблені практичні завдання для самостійного ...
 • Кімстач, Олег Юрійович; Ставинський, Андрій Андрійович; Чекунов, Володимир Костянтинович (2003)
  Досліджуються окремі типи електричних машин систем автоматики та спеціального призначення.
 • Мочалов, Олександр Олександрович; Сипко, Володимир Павлович (2003)
  Наведено описи робіт, які поставлені в лабораторіях кафедри фізики УДМТУ на базі сучасного обладнання.
 • Гусаріна, Г. А.; Кисляков, Володимир Павлович (2003)
  У вказівках подано основні характеристики перевірочних модулів та наведено можливі варіанти завдань.
 • Мочалов, Олександр Олександрович; Буруніна, Жанна Юріївна (2003)
  Описано лабораторні роботи з оптики, які виконуються в лабораторіях кафедри фізики УДМТУ.
 • Мочалов, Олександр Олександрович; Таранчук, Олександр Олександрович (2003)
  Наведено лабораторні роботи, що виконуються в лабораторіях кафедри фізики УДМТУ та були апробовані протягом багатьох років у ході студентських лабораторних занять.
 • Рижков, Сергій Сергійович; Харитонов, Юрій Миколайович; Благодатний, Володимир Валентинович (2003)
  Описано технології утилізації та рекуперації основних видів відходів енергетики, металургійної, хімічної, машинобудівної, гірничовидобувної, деревообробної та інших галузей промисловості, сільського господарства, а також ...