NUOS Repository

Browsing by Subject "072 "Фінанси, банківська справа та страхування""

Browsing by Subject "072 "Фінанси, банківська справа та страхування""

Sort by: Order: Results:

 • Осіння, В. К. (2021)
  Відповідно до завдання кваліфікаційної роботи бакалавра проведено аналіз фінансової стійкості та ліквідності на прикладі ПрАТ «Лакталіс – Миколаїв». В роботі визначено сутність фінансової стійкості та ліквідності підприємства, ...
 • Гуллиєва, А. Т. (2021)
  В кваліфікаційній роботі розкрито теоретичні основи аналізу активів банківської установи, а саме, сутність поняття «активи банківської установи», методику і показники аналізу активів банку, інформаційну та нормативно-законодавчу ...
 • Агаджанов, С. Я. (2021)
  Основна діяльність більшості суб’єктів господарювання пов’язана з виробництвом продукції, виконанням роботи чи наданням послуг з метою їх реалізації та отримання прибутку. Саме результати основної чи виробничої діяльності ...
 • Умаров, М. А. (2021)
  В кваліфікаційній роботі розкрито теоретичні основи оптимізації структури капіталу підприємства, а саме, сутність поняття «капітал підприємства», «структура капіталу», мету і завдання управління капіталом підпиємства, а ...
 • Іванов, Д. Ю. (2021)
  Тема – Оцінка кредитоспроможності підприємства. Розмір дипломної роботи складає 96 сторінок, на яких розміщені 13 рисунків та 23 таблиці, при написанні було використано 27 джерел. В дипломну роботу входить: вступ, 4 ...
 • Гупбишов, И. Г. (2021)
  В кваліфікаційній роботі розкрито теоретичні основи оцінки ліквідності та платоспроможності підприємста. Проведений аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства АТ «Завод «Екватор» за 2019–2020 роки. Запропоновано ...
 • Нужний, В. Д. (2021)
  Тема – Оцінка фінансової системи піприємства. Розмір дипломної роботи складає 98 сторінок, на яких розміщені 13 рисунків та 23 таблиці, при написанні було використано 56 джерел. В дипломну роботу входить: вступ, 4 ...
 • Безверха, Г. В. (2021)
  В кваліфікаційній роботі розкрито теоретичні основи оцінки фінансової стійкості підприємства. Здійснений аналіз фінансової стійкості ПрАТ «Завод «Фрегат» за 2019–2020 рр. Надані шляхи підвищення фінансової стійкості ПрАТ ...
 • Портянко, С. С.; Portyanko, S. S. (2021)
  Портянко С. С. Стан та використання оборотних активів підприємства Фінанси, банківська справа та страхування. Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова Миколаїв, 2021 рік. В дипломній роботі ...
 • Ішдовлетова, Г. (2021)
  В кваліфікаційній роботі розкрито теоретичні основи дослідження стану та використання оборотних активів підприємства: сутність поняття «оборотні активи», джерела їх формування, політика управління оборотними активами ...
 • Шатликов, М. (2021)
  В кваліфікаційній роботі розкрито сутність поняття «фінансові ресурси підприємства», їх класифікації, методика аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємства. Здійснений фінансовий аналіз стану формування ...
 • Сілецька, Я. В. (2021)
  До дипломної роботи на тему «Фінансова стійкість банківської установи в Україні» (на прикладі АТ КБ «ПриватБанк»). Робота включає: 83 сторінки, 3 рисунка, 13 таблиць, 24 формули, 30 використаних джерел. Актуальність теми ...