Перегляд Матеріали конференцій по назві

DSpace/Manakin Repository

Перегляд Матеріали конференцій по назві

Сортувати по: Порядок: Рузультати:

 • Невідомий автор (2014-06-17)
  У виданні зібрано матеріали Матеріали ХХ Міжнародної конференції з автоматичного управління, присвяченої 100-річчю з дня народження академіка НАНУ О. Г. Івахненка.
 • Невідомий автор (2014-06-18)
  У збірнику подані матеріали Всеукраїнської НТК з міжнародною участю "Автоматика та електротехніка". Розглянуті питання теорії, практики та розвитку електромеханічних систем і пристроїв суднового та загальнопромислового ...
 • Невідомий автор (2014-06-03)
  У збірнику представлені матеріали всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні фінансово – економічні проблеми сучасного розвитку України». Розглянуто теоретичні аспекти фінансово–економічних проблем сучасного ...
 • Невідомий автор (2014-06-13)
  У збірнику подані матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: проблеми та перспективи розвитку». Висвітлено сучасний стан обліку, економічного аналізу та ...
 • Невідомий автор (2015-12-21)
  В матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції розглядають питання, що стосуються трансформації діяльності бібліотеки вишу у відповідності до змін, що відбуваються у суспільстві та вищій освіті. Акцент зроблено ...
 • Костирко, Т. М.; Бондар, І. В.; Корольова, Т. Д.; Жигалкіна, М. С. (2019-01-04)
  Об'єктом даного дослідження є публікаційна активність науково-педагогічних працівників (НПП) НУК. Джерелом даних, використаних у дослідженні, є авторитетні наукометричні бази даних (БД) Scopus і Web of Science Core Collection ...
 • Невідомий автор (2014-06-12)
  У збірнику подано тези доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічні проблеми розвитку промисловості регіону». Розглянуті економічні, екологічні, правові та соціальні проблеми держави і регіону. ...
 • Невідомий автор (2014-06-05)
  У збірнику наведені матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерні науки: освіта, наука, практика». Збірник становить інтерес для наукових працівників, викладачів, інженерів та студентів.
 • Невідомий автор (2014-06-17)
  В матеріалах науково-практичної конференції розглядаються актуальні питання пов’язані з об’єктом, задачами, методами юриспруденції, проблемні питання галузей права та законодавства.
 • Невідомий автор (2014-06-19)
  У збірнику наведені матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Культура безпеки – запорука сталого розвитку суспільства». Збірник становить інтерес для наукових працівників, викладачів, інженерів та студентів.
 • Невідомий автор (2016-02-11)
  В матеріалах Всеукраїнської науково-методичної конференції розглядають питання формування почуття регіонального патріотизму, гордості за свою "малу" Батьківщину та формування активної громадянської позиції серед молоді ...
 • Невідомий автор (2014-06-05)
  У збірнику наведені матеріали п’ятої міжнародної науково-технічної конференції, яка відбулась у Національному університеті кораблебудування (м. Миколаїв). Розглянуто різні аспекти науково-технічних, організаційних та ...
 • Невідомий автор (2014-06-20)
  В матеріалах науково-методичної конференції розглядаються актуальні питання, пов'язані з об'єктом, задачами, методами прикладної лінгвістики, термінознавством, функціонуванням мови як засобу впливу.
 • Невідомий автор (2014-06-06)
  В матеріалах науково-методичної конференції розглядаються актуальні питання, пов'язані з об'єктом, задачами, методами прикладної лінгвістики, термінознавством, функціонуванням мови як засобу впливу.
 • Невідомий автор (2014-06-18)
  У збірнику подані матеріали Всеукраїнської НТК "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". Розглянуті питання теорії, практики та розвитку електромеханічних систем і пристроїв суднового та ...
 • Невідомий автор (2014-06-06)
  У збірнику подані матеріали Всеукраїнської НТК "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". Розглянуті питання теорії, практики та розвитку електромеханічних систем і пристроїв суднового та загальнопромислового ...
 • Невідомий автор (2014-06-18)
  У збірнику наведені матеріали VIII міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні» за напрямками: екологічні, економічні проблеми галузі, проблеми енергозбереження, ...
 • Невідомий автор (2014-06-12)
  У збірнику наведені матеріали IX міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні» за напрямками: екологічні, економічні проблеми галузі, проблеми енергозбереження, екологічна ...
 • Невідомий автор (2014-06-18)
  У збірнику подані матеріали Всеукраїнських наукових економічних читань з міжнародною участю «Розвиток економічної науки в умовах сьогодення». Збірник призначений для наукових співробітників, викладачів, інженерів та студентів.
 • Костирко, Т. М.; Корольова, Т. Д. (2017-06-01)
  Розглянуто питання реалізації НБ НУК векторів діяльності бібліотек вищої школи в напрямку збільшення представництва української науки у глобальному просторі наукових комунікацій, що дозволить запобігти «розсіюванню» ...