Перегляд Конференції НУК 2013 по назві

DSpace/Manakin Repository

Перегляд Конференції НУК 2013 по назві

Сортувати по: Порядок: Рузультати:

 • Невідомий автор (2014-06-17)
  У виданні зібрано матеріали Матеріали ХХ Міжнародної конференції з автоматичного управління, присвяченої 100-річчю з дня народження академіка НАНУ О. Г. Івахненка.
 • Невідомий автор (2014-06-18)
  У збірнику подані матеріали Всеукраїнської НТК з міжнародною участю "Автоматика та електротехніка". Розглянуті питання теорії, практики та розвитку електромеханічних систем і пристроїв суднового та загальнопромислового ...
 • Невідомий автор (2014-06-03)
  У збірнику представлені матеріали всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні фінансово – економічні проблеми сучасного розвитку України». Розглянуто теоретичні аспекти фінансово–економічних проблем сучасного ...
 • Невідомий автор (2014-06-17)
  В матеріалах науково-практичної конференції розглядаються актуальні питання пов’язані з об’єктом, задачами, методами юриспруденції, проблемні питання галузей права та законодавства.
 • Невідомий автор (2014-06-19)
  У збірнику наведені матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Культура безпеки – запорука сталого розвитку суспільства». Збірник становить інтерес для наукових працівників, викладачів, інженерів та студентів.
 • Невідомий автор (2014-06-05)
  У збірнику наведені матеріали п’ятої міжнародної науково-технічної конференції, яка відбулась у Національному університеті кораблебудування (м. Миколаїв). Розглянуто різні аспекти науково-технічних, організаційних та ...
 • Невідомий автор (2014-06-20)
  В матеріалах науково-методичної конференції розглядаються актуальні питання, пов'язані з об'єктом, задачами, методами прикладної лінгвістики, термінознавством, функціонуванням мови як засобу впливу.
 • Невідомий автор (2014-06-18)
  У збірнику подані матеріали Всеукраїнської НТК "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". Розглянуті питання теорії, практики та розвитку електромеханічних систем і пристроїв суднового та ...
 • Невідомий автор (2014-06-18)
  У збірнику наведені матеріали VIII міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні» за напрямками: екологічні, економічні проблеми галузі, проблеми енергозбереження, ...
 • Невідомий автор (2014-06-18)
  У збірнику подані матеріали Всеукраїнських наукових економічних читань з міжнародною участю «Розвиток економічної науки в умовах сьогодення». Збірник призначений для наукових співробітників, викладачів, інженерів та студентів.
 • Невідомий автор (2014-06-05)
  У цьому виданні представлені результати наукових досліджень викладачів, аспірантів, студентів, що були обговорені на VІ науково-практичній конференції «Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики», ...
 • Невідомий автор (2014-06-17)
  У збірнику наведені матеріали міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів, науковців та фахівців, яка відбулась у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв) 13–14 ...
 • Невідомий автор (2014-06-05)
  У збірнику надано матеріали V-ої всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення». В конференції взяли участь науково-педагогічні працівники вищих ...
 • Невідомий автор (2014-06-17)
  У збірнику подані матеріали III Всеукраїнської НПК “Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті”. Розглянуті питання теорії та практики систем інформаційної безпеки транспортних засобів і систем, захисту інформації ...
 • Невідомий автор (2014-06-05)
  У збірнику подані матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд». Розглянуті питання ...
 • Невідомий автор (2014-06-18)
  У збірнику наведені матеріали Всеукраїнської конференції «Україна на шляху в Європу. Роль студентства в євроінтеграційних процесах вищої освіти України» за напрямками: засади функціонування та провідний досвід органів ...
 • Невідомий автор (2014-06-17)
  У збірнику наведені матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції «Управління проектами: стан та перспективи». Збірник становить інтерес для наукових працівників, викладачів, інженерів та студентів.
 • Невідомий автор (2014-06-13)
  Збірник надруковано як додаток до науково-технічного збірника «Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування» (вип. 5(450), 2013). У збірнику наведені матеріали (наукові статті, доповіді, тези) Другої ...
 • Невідомий автор (2014-06-13)
  Збірник надруковано як додаток до науково-технічного збірника «Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування» (вип. 5(450), 2013). У збірнику наведені матеріали (наукові статті, доповіді, тези) Другої ...
 • Невідомий автор (2014-06-17)
  У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці». Розглянуто питання інновацій в технологіях суднобудування та суднового машинобудування, засоби ...