Перегляд Кафедра екологічної безпеки за датою

DSpace/Manakin Repository

Перегляд Кафедра екологічної безпеки за датою

Сортувати по: Порядок: Рузультати:

 • Рижков, Сергій Сергійович; Благодатний, Володимир Валентинович; Мозговий, Андрій Михайлович; Морозова, Наталя Вікторівна (2012-06-07)
  Викладено теоретичні основи для проведення розрахунків водоспоживання та водовідведення, а також визначення якості природних вод. Наведено приклади розрахунків водного балансу, обсягів водоспоживання та стічних вод, ...
 • Рижков, Сергій Сергійович; Харитонов, Юрій Миколайович; Благодатний, Володимир Валентинович (2012-06-11)
  Розглянуто основні механізми видалення з повітря шкідливих газоподібних, пароподібних та аерозольних домішок. Описано основні гідромеханічні, теплообмінні, масообмінні, хімічні та біохімічні процеси очищення атмосфери від ...
 • Мащенко, Валентина Василівна; Кулалаєва, Наталя Валеріївна (2012-06-15)
  Методичні вказівки містять матеріали для організації лабораторного практикуму та самостійної роботи студентів спеціальності 6.010202 "Спорт" з курсу "Біохімія спорту". До кожної теми, передбаченої навчальною програмою, ...
 • Мащенко, Валентина Василівна (2012-06-15)
  Видання містить теоретичні відомості з тем курсу, контрольні питання та тестові завдання. Призначено для студентів гуманітарного інституту спеціальності 6.010200 "Олімпійський та професійний спорт", для вчителів та учнів ...
 • Кельїна, Світлана Юріївна; Лічко, Олена Іванівна; Невинський, Олександр Георгійович; Мащенко, Валентина Василівна; Кулалаєва, Наталя Валеріївна; Гирля, Людмила Миколаївна (2012-06-25)
  Збірник містить завдання з основних розділів курсу загальної хімії, приклади розв язання завдань, необхідні табличні дані та номери варіантів завдань. Призначено для студентів усіх спеціальностей.
 • Благодатний, Володимир Валентинович; Магась, Наталія Іванівна (2012-06-25)
  Наведено методики для визначення максимальної приземної концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери, поля концентрації шкідливої домішки, розсіювання забруднюючих речовин на місцевостях зі складним рельєфом, ...
 • Благодатний, Володимир Валентинович; Магась, Наталія Іванівна (2012-06-25)
  Наведено методики для моделювання процесів забруднення стічними водами водойм, водотоків та морів. Викладено теоретичні основи існуючих методик розрахунку кратності розбавлення води різних водних об'єктів. Наведено приклади ...
 • Благодатний, Володимир Валентинович; Магась, Наталія Іванівна (2012-06-25)
  Викладено теоретичні основи для проведення розрахунків процесів і характеристик засобів очищення повітря та води від забруднень. Описано конструкції і принцип дії сучасних апаратів для пиловловлювання, газо- та водоочищення. ...
 • Маркіна, Людмила Миколаївна; Гіржева, Олена Леонідівна (2012-06-25)
  Наведено тематичний план дисципліни "Геоаномальні зони та біота", основи теоретичного матеріалу, контрольні питання, завдання на самостійну роботу та контрольних робіт, перелік основної та додаткової літератури. ...
 • Кельїна, Світлана Юріївна; Яновська, Оксана Володимирівна (2012-06-25)
  Подано теоретичні матеріали, методи розв’язання задач для засвоєння теми "Електрохімія", задачі і вправи для самостійної підготовки. Вказівки призначені для студентів, які поглиблено вивчають електрохімію, і можуть бути ...
 • Маринець, Олександр Миколайович; Захаров, Юрій Вікторович (2012-06-25)
  Викладено матеріали з професійно-орієнтованої дисципліни "Банки екологічної інформації". Подано сучасні дані щодо законодавчої та нормативної бази інформаційної діяльності в галузі екології та охорони навколишнього природного ...
 • Маринець, Олександр Миколайович; Мозговий, Андрій Михайлович; Романовська, Наталя Георгіївна (2012-06-26)
  Наведені навчальна програма та перелік навчальної літератури з дисципліни "Основи екологічної культури". Розглянуті основні поняття та найважливіші питання екологічної культури. У додатку наведені питання контрольної роботи ...
 • Маринець, Олександр Миколайович; Мозговий, Андрій Михайлович; Романовська, Наталя Георгіївна (2012-06-26)
  У методичних вказівках викладені основні поняття, принципи та закони соціальної екології, розглянуті напрямки і засоби реалізації соціально-екологічної політики. Рекомендовано список навчальної літератури для більш глибокого ...
 • Рижков, Сергій Сергійович; Харитонов, Юрій Миколайович; Благодатний, Володимир Валентинович (2012-06-26)
  Описано технології утилізації та рекуперації основних видів відходів енергетики, металургійної, хімічної, машинобудівної, гірничовидобувної, деревообробної та інших галузей промисловості, сільського господарства, а також ...
 • Кельина, Светлана Юрьевна; Мащенко, Валентина Васильевна; Личко, Елена Ивановна (2012-06-26)
  Методические указания содержат справочные данные по основным химическим понятиям и раздел "Классы неорганических соединений", которые необходимы для подготовки к изучению университетского курса химии; рассмотрены методы ...
 • Рижков, Сергій Сергійович; Харитонов, Юрій Миколайович; Благодатний, Володимир Валентинович (2012-06-26)
  Описано методики розрахунку викидів шкідливих речовин в основних видах виробництв, при згоранні палива та зберіганні нафтопродуктів. Наведено приклади визначення кількості забруднень, що потрапляють в атмосферу при роботі ...
 • Рижков, Сергій Сергійович; Благодатний, Володимир Валентинович; Романовська, Наталя Георгіївна; Маринець, Олександр Миколайович; Трохименко, Ганна Григорівна; Мозговий, Андрій Михайлович; Морозова, Наталя Вікторівна (2012-06-26)
  Показано відмінність структури та змісту дипломного проекту та магістерської роботи. Охарактеризовано особливості виконання магістерських робіт з даної спеціальністі. Викладено вимоги та рекомендації щодо оформлення окремих ...
 • Кельїна, Світлана Юріївна; Камінська, Євгенія Георгіївна (2012-06-26)
  Вказівки містять теоретичний матеріал, методи розв'язання задач для засвоєння теми "Енергетика та напрямок хімічних процесів", задачі і вправи для самопідготовки.
 • Благодатний, Володимир Валентинович; Магась, Наталія Іванівна (2012-06-26)
  Описано методики визначення концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери та гранично допустимих викидів шкідливих речовин згідно з нормативними документами, а також з використанням комп'ютерної програми ...
 • Рижков, Сергій Сергійович; Харитонов, Юрій Миколайович; Благодатний, Володимир Валентинович (2012-06-26)
  В методичних вказівках розглянуті основні конструктивні типи апаратів сухого механічного пиловловлювання. Описано будову різних типів устаткування для видалення з повітря газо- та пароподібних домішок: абсорбентів, ...