Перегляд Кафедра екологічної безпеки по назві

DSpace/Manakin Repository

Перегляд Кафедра екологічної безпеки по назві

Сортувати по: Порядок: Рузультати:

 • Радионов, А. В.; Рыжков, С. С. (2014-05-22)
  Рассматривается проблема обеспечения надежности работы машин и оборудования, а также возможность применения нового типа уплотнений – магнитожидкостных герметизаторов.
 • Благодатний, В. В.; Гурець, Н. В. (2014-05-22)
  Проблема екологічної безпеки полігонів твердих побутових відходів залишається однією з найважливіших проблем для багатьох міст України. Основними факторами негативного впливу полігонів ТПВ є утворення фільтрату при випадінні ...
 • Рижков, Сергій Сергійович; Харитонов, Юрій Миколайович; Благодатний, Володимир Валентинович (2012-06-26)
  В методичних вказівках розглянуті основні конструктивні типи апаратів сухого механічного пиловловлювання. Описано будову різних типів устаткування для видалення з повітря газо- та пароподібних домішок: абсорбентів, ...
 • Маринець, Олександр Миколайович; Захаров, Юрій Вікторович (2012-06-25)
  Викладено матеріали з професійно-орієнтованої дисципліни "Банки екологічної інформації". Подано сучасні дані щодо законодавчої та нормативної бази інформаційної діяльності в галузі екології та охорони навколишнього природного ...
 • Трохименко, Ганна Григорівна (2012-06-26)
  Розглянуто основні напрямки розвитку біогеохімії як науки, що виникла на межі біології, геохімії та екології. Описано основні положення В.І. Вернадського про біосферу, поняття про біогеоценоз та ландшафти, роль ґрунту в ...
 • Мащенко, Валентина Василівна (2012-06-15)
  Видання містить теоретичні відомості з тем курсу, контрольні питання та тестові завдання. Призначено для студентів гуманітарного інституту спеціальності 6.010200 "Олімпійський та професійний спорт", для вчителів та учнів ...
 • Кулалаєва, Н. В. (2014-05-06)
  Розглядається значення педагогіки безпеки для виховання в особистості безпечного типу поводження.
 • Благодатний, В. В.; Загородня, О. В. (2014-05-05)
  Для очищення повітря гальванічних цехів запропонована установка роторного типу, яка забезпечує безперервність процесу за високих швидкостей фільтрації, малої ємності регенерувального розчину і високих показників очищення.
 • Панов, Д. Б. (2014-05-22)
  Доказано что рост грузооборота КМТП обусловливает загрязнения его акватории в первую очередь ртутью, медью и нефтепродуктами, а дноуглубительные работы в порту увеличивают загрязнение вод акватории Fe, Mn и нефтепродуктами ...
 • Рижков, С. С.; Маркіна, Л. М. (2014-06-02)
  Встановлена первинна кінетична модель термічного розкладання органічних відходів, яка визначає активаційні параметри термічної деструкції в реакторі БЦП.
 • Маркіна, Людмила Миколаївна; Гіржева, Олена Леонідівна (2012-06-25)
  Наведено тематичний план дисципліни "Геоаномальні зони та біота", основи теоретичного матеріалу, контрольні питання, завдання на самостійну роботу та контрольних робіт, перелік основної та додаткової літератури. ...
 • Мирошниченко, М. В.; Маркіна, Л. М.; Рижков, С. С. (2014-06-02)
  Дослідивши груповий хімічний склад рідкої фракції з різних моделей сумішей органічних відходів можна стверджувати, що отриманий рідкий продукт має значний вміст парафінових та олефінових вуглеводнів, які впливають на ...
 • Невинський, О. Г.; Мащенко, В. В. (2014-05-22)
  Розглядаються основні напрями роботи кафедри екологічної хімії НУК імені адмірала Макарова щодо розвитку у студентів екологічного мислення.
 • Маринець, О. М.; Мотигіна, В. С. (2014-06-03)
  Метою роботи є оцінка екологічних наслідків використання місцевих палив (деревини і кам'яного вугілля) у системі автономного теплопостачання об'єктів ЖКГ.
 • Рижков, Сергій Сергійович; Благодатний, Володимир Валентинович; Романовська, Наталя Георгіївна; Маринець, Олександр Миколайович; Трохименко, Ганна Григорівна; Мозговий, Андрій Михайлович; Морозова, Наталя Вікторівна (2012-06-26)
  Показано відмінність структури та змісту дипломного проекту та магістерської роботи. Охарактеризовано особливості виконання магістерських робіт з даної спеціальністі. Викладено вимоги та рекомендації щодо оформлення окремих ...
 • Захаров, Ю. В. (2014-06-02)
  Дана робота спрямована на вирішення важливої науково-технічної проблеми: створення прогресивних технологій для підвищення ефективності електрофільтраціі газових викидів екологічно небезпечних об'єктів паливно-енергетичного ...
 • Кельїна, Світлана Юріївна; Яновська, Оксана Володимирівна (2012-06-25)
  Подано теоретичні матеріали, методи розв’язання задач для засвоєння теми "Електрохімія", задачі і вправи для самостійної підготовки. Вказівки призначені для студентів, які поглиблено вивчають електрохімію, і можуть бути ...
 • Кельїна, Світлана Юріївна; Камінська, Євгенія Георгіївна (2012-06-26)
  Вказівки містять теоретичний матеріал, методи розв'язання задач для засвоєння теми "Енергетика та напрямок хімічних процесів", задачі і вправи для самопідготовки.
 • Кельїна, Світлана Юріївна; Лічко, Олена Іванівна; Невинський, Олександр Георгійович; Мащенко, Валентина Василівна; Кулалаєва, Наталя Валеріївна; Гирля, Людмила Миколаївна (2012-06-25)
  Збірник містить завдання з основних розділів курсу загальної хімії, приклади розв язання завдань, необхідні табличні дані та номери варіантів завдань. Призначено для студентів усіх спеціальностей.
 • Кельина, Светлана Юрьевна; Мащенко, Валентина Васильевна; Личко, Елена Ивановна (2012-06-26)
  Методические указания содержат справочные данные по основным химическим понятиям и раздел "Классы неорганических соединений", которые необходимы для подготовки к изучению университетского курса химии; рассмотрены методы ...