NUOS Repository

Кафедра фізичного виховання та спорту (ФВтаС)

Кафедра фізичного виховання та спорту (ФВтаС)

Recent Submissions

 • Сокол, О. В.; Смірнова, І. М.; Яцунський, О. С.; Sokol, O. V.; Smirnova, I. N.; Yatsunskiy, О. S. (2021)
  Фізичне виховання у ЗВО дуже специфічно. Поряд з оздоровчими і прикладними цілями воно вирішує також задачі підготовки висококваліфікованих спортсменів. Захоплення студентів різноманітні, але особливою популярністю ...
 • Семенов, А. С.; Семенова, І. Л.; Semenov, A. S.; Semenova, І. L. (2021)
  Розглянуто проблеми реформування системи фізичного виховання в вищих навчальних закладах у зв’язку з переходом до кредитно-модульної форми навчання. В основі запропонованої методики лежить формування у студентів потреби в ...
 • Сокол, О. В. (2009)
  Посібник є збірником ігрових вправ для розвитку спеціальних фізичних якостей, для вдосконалення елементів техніки і тактики гри. Розглянуто питання щодо фізичної, техніко-тактичної і теоретичної підготовки волейболістів. ...
 • Сокол, О. В. (2009)
  У посібнику розглянуто питання щодо навчання техніки гри у волейбол. Посібник становить собою збірник ігор, естафет та ігрових вправ для розвитку спеціальних фізичних якостей, для вдосконалення елементів техніки гри. Праця ...
 • Марцінковський, І. Б.; Трушляков, Є. І.; Яцунський, О. С. (2016)
  Підручник створено з урахуванням завдань навчального курсу "Гігієна", передбачених програмою вищої педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей. Структурно підручник побудований у формі розділів за темами, ...
 • Слободян, Л. В.; Мухин, Е. А.; Slobodian, L. V.; Мukhin, E. A. (2019)
  Представлены практические рекомендации, основанные на многолетнем тренерском опыте и результатах исследований способов укрепления свода стопы при организации тренировочного процесса юных фигуристов спортивно-оздоровительных групп.
 • Семенов, А. С.; Семенова, І. Л.; Semenov, A. S.; Semenova, І. L. (2019)
  З метою навчання контролю весляра за постійним тиском лопатки весла у воді під час проводки необхідно опанування раціональною схемою рухів та координацією.
 • Гетманцев, С. В.; Яцунский, А. С.; Смирнова, И. Н.; Getmantcev, S. V.; Yatsunskiy, A. S.; Smirnova, I. N. (2019)
  Обследовались девушки трех возрастных групп различной спортивной квалификации, специализирующиеся в гребле на байдарках. По методике определения эффекта тренирующего действия изучались показатели скоростных способностей ...
 • Семенов, А. С.; Cеменова, І. Л.; Semenov, A. S.; Semenova, I. L. (2018)
  Фізична підготовленість як результат фізичного виховання та занять спортом є умовою всебічного розвитку особистості. У сучасному суспільстві формування особистості стало програмою виховання людини
 • Васильєва, А. Є.; Веселова, І. М.; Чумак, М. Ю.; Vasileva, A. E.; Veselova, I. M.; Chumak, M. J. (2018)
  У статті розкрита сучасна структура української системи «бойового гопака». Розглянута його роль у розвитку фізичних якостей та патріотичному вихованні молоді
 • Яцунский, А. С.; Колосова, И. В.; Фарионов, В. Н.; Yatsunskiy, A. S.; Koloskova, I. V.; Pharionov, V. N. (2018)
  Обследовались юноши двух возрастных групп различной спортивной квалификации, специализирующиеся в академической гребле. По методике определения эффекта тренирующего действия изучались показатели скоростной выносливости – ...
 • Яцунский, А. С.; Сокол, О. В.; Лебедева, В. К.; Yatsunskii, O.; Sokol, O.; Lebedeva, V. (2017)
  Обследовались девушки трех возрастных групп различной спортивной квалификации, специализирующиеся в академической гребле. По методике определения эффекта тренирующего действия изучались показатели скоростных способностей ...
 • Тарасова, Г. К.; Tarasova, А. К. (2017)
  Сучасний рівень спортивного плавання виключно високий, в зв’язку з цим підготовка кваліфікованих плавців пов’язана з удосконаленням навчальнотренувального процесу. Необхідність аналізу олімпійських досягнень спортсменів, ...
 • Семенов, А. С.; Семенова, І. Л.; Semenov, A. S.; Semenova, I. L. (2017)
  Навчання варіативності рухливих навичок в режимі роботи екіпажу (в залежності від рішень тактичних завдань у змагальній боротьбі, зміни темпу веслування, зміни ритму веслування)
 • Иванова, Л. В.; Мухин, Е. А.; Ivanova, L. V.; Мukhin, E. A. (2017)
  Рассмотрены особенности начальной подготовки юных фигуристов как одного из основных этапов периодизации их тренировочного процесса. Обоснована возможность практического применения метода системного афферентного синтеза, а ...
 • Иванова, Л. В.; Ivanova, L. V. (2017)
  Выполнен анализ основных форм афферентации как составляющих стадии афферентного синтеза. Обоснована возможность практического применения метода системного афферентного синтеза для развития угловых ускорений при отработке ...
 • Яцунський, О. С.; Мартин, В. Д.; Yatsunskiy, O. S.; Martin, V. D. (2009)
  Проаналізовано особливості управління процесом спортивного тренування єдиноборців. Встановлено взаємозв'язок між основними групами методів навчання, виховання і розвитку спортсменів, якими повинен володіти тренер для ...
 • Воронов ., В. М.; Амбросімов, О. А.; Voronov, V. M.; Ambrosimov, A. A. (2009)
  Визначено комплекс психологічних, методичних і педагогічних заходів щодо попередження та виправлення помилок при вивченні фізичних вправ
 • Веселова, І. М.; Ткаченко, А. П.; Veselova, I. M.; Tkachenko, A. P. (2009)
  Проаналізована особливість роботи зі студентами спеціальної медичної групи Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова які займаються оздоровчою ходьбою на заняттях фізичною культурою.
 • Сокол, О. В.; Мігель, Л. Й.; Портах, В. С.; Sokol, O. V.; Migel, L. I.; Portah, V. S. (2009)
  Для виявлення ігрових здібностей пропонуються тести, які визначають особливості ігрової діяльності в спортивних іграх. Розробка тестів грунтується на еталонних моделях

View more