Cучасні тенденції та перспективи розвитку бібліотек ВНЗ

DSpace/Manakin Repository

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Костирко, Т. М.
dc.contributor.author Kostyrko, T. M.
dc.date.accessioned 2017-09-11T12:04:37Z
dc.date.available 2017-09-11T12:04:37Z
dc.date.issued 2017-09-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2188
dc.description Костирко, Т. М. Сучасні тенденції та перспективи розвитку бібліотек ВНЗ [Електронний ресурс] / Т. М. Костирко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Візія бібліотеки ВНЗ в контексті розвитку сучасних соціокомунікаційних концепцій». – Миколаїв : Наук. б-ка НУК, 2017. – Режим доступа : http://lib.nuos.edu.ua/uk/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8 en_US
dc.description.abstract В доповіді розглядаються нові тенденції розвитку універсмтетських бібіліотек серед яких: організація нових форм зберігання наукових інформаційних ресурсів; поширення Результатів науково-дослідної діяльності вчених; інформаційний аналіз та інфометрична діагностика наукового документального потоку = The report looks at new trends in the development of university libraries. Among them: - Organization of new storage forms of scientific information resources; - Dissemination of the results of scientific research activities; - Information analysis and infometric diagnostics of the university's scientific and documentary flow. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.relation.ispartofseries УДК;027.7
dc.subject ключові тенденції інформаційного суспільства en_US
dc.subject інформаційна революція en_US
dc.subject наукові інформаційні ресурси en_US
dc.subject бібліотечні сервіси en_US
dc.subject відкрита наука en_US
dc.subject key trends in the information society en_US
dc.subject the information revolution en_US
dc.subject university libraries en_US
dc.subject scientific and information resources en_US
dc.subject library services en_US
dc.subject open science en_US
dc.title Cучасні тенденції та перспективи розвитку бібліотек ВНЗ en_US
dc.type Thesis en_US

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах

Показати скорочений опис матеріалу