NUOS Repository

Навчально-методичні матеріали (Т та ІДП)

Навчально-методичні матеріали (Т та ІДП)

 

Recent Submissions

 • Дмитриченко, И. В. (2012)
  У розділу колективної монографії представлено аналіз парадигми делімітації морських просторів в Чорному морі між Україною та РФ з урахуванням сталої практики Міжнародного Суду ООН та міжнародних арбітражів.
 • Арбатский, Олександр Валентинович (2004)
  В методических указаниях рассмотрены основные положения курса "Адвокатура Украины". Содержатся планы семинарских занятий, методические рекомендации по подготовке к ним, темы курсовых работ, контрольные вопросы по отдельным ...
 • Федоренко, Тетяна Миколаївна (2006)
  Методичні вказівки містять тематичний план, рекомендації щодо підготовки до семінарських занять, питання для самоконтролю, теми рефератів, контрольні завдання для перевірки знань студентів, список рекомендованої ...
 • Попова, Людмила Геннадіївна (2006)
  Розглянуто основні положення курсу "Латинська мова". Запропоновані плани практичних занять та завдання до них, методичні вказівки, контрольні роботи та тести. Призначено для студентів спеціальності "Правознавство".
 • Федоренко, Тетяна Миколаївна (2006)
  У методичні рекомендації включено теоретичні та методичні вказівки до планів семенарських занять з курсу: "Теорія держави і права". Подано основні положення методики виконання курсових робіт. Запропановано повний список ...
 • Дубова, Катерина Олександрівна (2007)
  Методичні рекомендації містять зміст курсу, питання до семінарських занять, тематику й методичні вказівки до виконання самостійної роботи студента, теми рефератів, завдання для поточного та підсумкового контролю знань ...
 • Федоренко, Тетяна Миколаївна (2008)
  Методичні вказівки підготовлені відповідно до навчальної програми курсу "Історія держави і права України" для юридичних факультетів вищих навчальних закладів. Запропоновані матеріали мають на меті допомогти опрацюванню ...
 • Дмитриченко, Ігор Володимирович (2008)
  Видання містить методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни "Міжнародне право" та завдання для самостійної роботи студентів з окремих тем даного курсу. Методичні вказівки ...
 • Дубова, Катерина Олександрівна (2009)
  Методичні вказівки містять питання до семінарських занять, практичні завдання до кожної теми курсу, завдання для поточного та підсумкового контролю знань студентів, список джерел літератури.
 • Дарцимелія, Нана Анзорівна (2009)
  Методичні вказівки містять питання до семінарських занять, практичні завдання до кожної теми курсу, завдання для поточного та підсумкового контролю знань студентів, список джерел та літератури. Призначено для студентів ...
 • Федоренко, Тетяна Миколаївна; Бараненко, Дмитро Володимирович (2010)
  Методичні рекомендації містять поради, вказівки та вимоги щодо підготовки студентами-юристами курсових робіт. Запропоновані рекомендації та вимоги до написання курсових робіт розроблені на основі діючих норм та ...
 • Федоренко, Тетяна Миколаївна (2007)
  Методичні вказівки містять зміст тем лекцій, вказівки щодо підготовки семінарських занять, тематику семінарських занять, теми рефератів, список рекомендованої літератури. Призначено для студентів-правознавців, які вивчають ...
 • Богомягков, Юрій Сергійович; Бараненко, Дмитро Володимирович (2007)
  Подано загальні відомості з курсу "Кримінальне право України", плани семінарських занять із вивчення Загальної частини права; запропоновано список рекомендованих джерел. Призначено для студентів вищих закладів освіти ...
 • Федоренко, Тетяна Миколаївна; Федоренко, Татьяна Николаевна (2011)
  Изложены методика выполнения курсовых работ. Предложен список литературы. Предназначены для студентов дневной и заочной форм обучения.
 • Поліщук, Ольга Володимирівна (2011)
  Розглянуто етапи підготовки до семінарських занять з митного права. Наведено правові ситуації (завдання) і питання до них, а також тести та рейтингові завдання. До кожної теми подано список літературних джерел та ...