Актуальні проблеми викладання математичних дисциплін у вищих технічних закладах освіти

DSpace/Manakin Repository

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Романчук, Н. О.
dc.contributor.author Гайша, О. О.
dc.contributor.author Romanchuk, N. О.
dc.contributor.author Gaisha, O. O.
dc.date.accessioned 2018-02-09T11:54:50Z
dc.date.available 2018-02-09T11:54:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2373
dc.description Романчук, Н. О. Актуальні проблеми викладання математичних дисциплін у вищих технічних закладах освіти / Н. О. Романчук, О. О. Гайша // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ ; Вінниця : ТОВ фірма "Планер", 2015. – Вип. 43. – С. 325–329. en_US
dc.description.abstract У статті досліджуються сучасний стан та актуальні проблеми викладання математичних дисциплін у вищих технічних закладах освіти. Розкриваються сутність, особливості та значення математичної підготовки студентів у вищих технічних закладах освіти en_US
dc.description.abstract This article investigates a current state and the actual problems of the teaching mathematical disciplines in the higher technical educational institutions. The nature, characteristics and importance of mathematical training of students of the higher technical educational institutions are revealed. uk
dc.language.iso other en_US
dc.relation.ispartofseries УДК;378.147.111:51
dc.subject математичні дисципліни en_US
dc.subject вдосконалення математичної підготовки en_US
dc.subject гуманістичні принципи en_US
dc.subject суб’єкт-суб’єктна взаємодія en_US
dc.subject mathematical disciplines en_US
dc.subject improve the mathematical training en_US
dc.subject humanistic principles en_US
dc.subject subject-subject interaction en_US
dc.title Актуальні проблеми викладання математичних дисциплін у вищих технічних закладах освіти en_US
dc.title.alternative Actual problems of teaching mathematical disciplines in higher technical educational institutions uk
dc.type Other en_US

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах

Показати скорочений опис матеріалу