Перегляд Інститути за датою

DSpace/Manakin Repository

Перегляд Інститути за датою

Сортувати по: Порядок: Рузультати:

 • Зоріна, Ірина Анатоліївна; Літвінова, Марина Борисівна (2002)
  Методичні вказівки можуть бути використані студентами вечірньо-заочної форми навчання для виконання контрольних робіт з теми "Елементи векторної та лінійної алгебри," а також студентами денної форми навчання для індивідуальної ...
 • Кузнецов, Альберт Миколайович; Зароський, Ромуальд Іванович; Нєдєлько, Євген Юрійович (2002)
  Наведено короткі теоретичні відомості, зразки завдань з докладними методичними вказівками про їх виконання, таблиці вихідних даних для варіантів завдань, таблиці стандартних статистичних розподілів та їх критичних ...
 • Кінаш, Анатолій Тимофійович; Жук, Олександр Кирилович (2002)
  Методичні вказівки містять декілька розділів, кожний з яких включає розв’язання типових задач. Наведені задачі дають можливість розв’язувати їх без додаткового довідкового матеріалу. Методичні вказівки призначено для ...
 • Драган, Станіслав Володимирович (2002)
  Розглянуто електричні характеристики зварювальної дуги та енергетичної системи "джерело живлення – дуга – ванна", їх взаємозв'язок. Наведено теоретичні основи конструкції зварювальних джерел постійного і змінного струму. ...
 • Кельїна, Світлана Юріївна; Лічко, Олена Іванівна; Невинський, Олександр Георгійович; Мащенко, Валентина Василівна; Кулалаєва, Наталя Валеріївна; Гирля, Людмила Миколаївна (2002)
  Збірник містить завдання з основних розділів курсу загальної хімії, приклади розв язання завдань, необхідні табличні дані та номери варіантів завдань. Призначено для студентів усіх спеціальностей.
 • Бобіна, Олег Валерійович; Вашкевич, Віктор Миколайович; Кондуков, Андрій Юрійович; Макарчук, Сергій Сергійович; Федоренко, Михайло Олександрович (2002)
  Робоча навчальна програма включає короткий зміст лекцій, плани семінарських занять, список літератури, питання вихідного контролю. Робоча навчальна програма призначена для самостійної підготовки студентів стаціонарної форми ...
 • Блінцов, В. С.; Кінаш, А. Т.; Хлопенко, М. Я. (2002)
  Навчальний посібник містить основні положення, методи і практичні додатки теорії оптимального керування стосовно до задач аналітичного конструювання оптимальних регуляторів і швидкодії електроприводів з урахуванням обмеження ...
 • Рижков, Сергій Сергійович; Харитонов, Юрій Миколайович; Благодатний, Володимир Валентинович (2002)
  Описано методики розрахунку викидів шкідливих речовин в основних видах виробництв, при згоранні палива та зберіганні нафтопродуктів. Наведено приклади визначення кількості забруднень, що потрапляють в атмосферу при роботі ...
 • Рижков, Сергій Сергійович; Харитонов, Юрій Миколайович; Благодатний, Володимир Валентинович (2002)
  Розглянуто основні механізми видалення з повітря шкідливих газоподібних, пароподібних та аерозольних домішок. Описано основні гідромеханічні, теплообмінні, масообмінні, хімічні та біохімічні процеси очищення атмосфери від ...
 • Рижков, Сергій Сергійович; Харитонов, Юрій Миколайович; Благодатний, Володимир Валентинович (2002)
  В методичних вказівках розглянуті основні конструктивні типи апаратів сухого механічного пиловловлювання. Описано будову різних типів устаткування для видалення з повітря газо- та пароподібних домішок: абсорбентів, ...
 • Шкурат, Сергій Іванович (2003)
  Подано основні теоретичні відомості щодо виконання лабораторних робіт з курсу "Обробка металів різанням".
 • Філіппова, Ніна Михайлівна; Шаманова, Наталія Євгенівна (2003)
 • Павлов, Геннадій Вікторович; Покровський, Михайло Володимирович; Обрубов, Андрій Валерійович (2003)
  У методичних вказівках наведено структуру курсового проекту з курсу "Електроніка і мікросхемотехніка", основні вимоги до його виконання, теоретичні відомості, необхідні для розробки імпульсних перетворювачів постійної ...
 • Мочалов, Олександр Олександрович; Ушкац, Михайло Вікторович (2003)
  Описано лабораторні роботи з фізики і квантів, які проведені в лабораторіях кафедри фізики УДМТУ на базі сучасного обладнання.
 • Мочалов, Олександр Олександрович; Сипко, Володимир Павлович (2003)
  Наведено описи робіт, які поставлені в лабораторіях кафедри фізики УДМТУ на базі сучасного обладнання.
 • Мочалов, Олександр Олександрович; Таранчук, Олександр Олександрович (2003)
  Наведено лабораторні роботи, що виконуються в лабораторіях кафедри фізики УДМТУ та були апробовані протягом багатьох років у ході студентських лабораторних занять.
 • Мочалов, Олександр Олександрович; Таранчук, Олександр Олександрович (2003)
  Методичні вказівки складаються з опису лабораторних робіт з тми "Коливання та хвилі".
 • Рижков, Сергій Сергійович; Щедролосєв, Олександр Вікторович; Мойсеєнко, Леонід Леонідович; Тубальцев, Анатолій Миколайович (2003)
  Приведені навчальна програма, перелік рекомендованої літератури, практичних занять, варіанти задач та питань до контрольної роботи з нормативної дисципліни "Охорона праці в галузі". Дані методичні поради до вивчення ...
 • Лебедєв, Юрій Михайлович; Лой, Сергій Анатолійович; Самохін, Сергій Михайлович (2003)
  Збірник містить вісім лабораторних робіт з дослідження фізичних процесів у зварювальній дузі, визначення технологічних характеристик при зварюванні плавленням, ефективної потужності зварювальних джерел нагріву та вивчення ...
 • Кімстач, Олег Юрійович; Ставинський, Андрій Андрійович; Чекунов, Володимир Костянтинович (2003)
  Досліджуються окремі типи електричних машин систем автоматики та спеціального призначення.