Перегляд Інститути по назві

DSpace/Manakin Repository

Перегляд Інститути по назві

Сортувати по: Порядок: Рузультати:

 • Федоренко, М. О. (2018-02-19)
  В статті, на основі компаративістського аналізу, досліджується проблема формування політичних еліт та державної ідеології України, під час Національної революції 1917 -1921рр., та сьогодення.
 • Дмитриченко, І. В. (2017-05-05)
 • Fatieieva, V. H.; Sharapova, V. V.; Фатєєва, В. Г.; Шарапова, В. В. (2016-02-10)
  The main aspects of application of video materials in foreign language teaching have been defined. The active applying of video forms is the important mean of communicative oriented method in the process of foreign language ...
 • Бобiна, Олег Валерійович; Дюндін, Дмитро Андрійович; Коростильова, Ірина Вікторівна (2012-06-14)
  Робоча навчальна програма включає тематичний план лекцій, плани семінарських занять та дидактичні матеріали для їх проведення, засоби контролю знань студентів, список рекомендованої літератури. Це дає змогу ознайомитись ...
 • Гресь, А. А.; Gres, A. A. (2017-11-16)
  У статті проаналізовано Європейський мовний портфель, пропонований Рамковою Програмою з німецької мови для професійного спілкування. Виявлені цілі документа, методи його інтегрування у навчальний процес та застосування ...
 • Данилова, С.; Danylova, S. (2015-10-27)
  It deals with developing English learners’ writing skills. It focuses on the importance of teaching essay writing at technical higher school which is considered as a tool for developing students’ thinking abilities, improving ...
 • Zadorozhna, T.; Kryms'ka, N.; Задорожна, Т.; Кримська, Н. (2015-06-12)
  Historical development of distance learning has been analyzed from the point of view of the technologies enhancement investigation. Reviewing the main features of each period and conditions of the learning technologies ...
 • Chernitskii, V. B.; Movchan, L. S.; Ksilai Zhienh; Черницький, В. Б.; Мовчан, Л. С.; Ксілаї Жєнг (2015-05-18)
  Issues concerning students’ masterіng general English scientific and technical terminology in the Chinese didactic environment has been studied. = Розглянуті питання засвоєння студентами загальнонаукової й спеціальної ...
 • Гресь, Анастасія Анатоліївна (2012-06-01)
  Методичні вказівки розраховані на студентів, що вивчили основи своєї спеціальності або студентів магістратури. Метою методичних вказівок є формування навичок читання та розуміння наукової літератури зі своєї спеціальності. ...
 • Лук'янова, Світлана Григорівна; Шляхтіна, Олена Семенівна (2012-06-05)
  Наведено інформаційно насичений текстовий матеріал, вправи та завдання для практики читання й усного та письмового мовлення англійською мовою. Автентичні тексти за фахом і вправи фокусують увагу на проблемах виробництва ...
 • Shlyakhtina, O. S. (2018-01-02)
  This article aims to highlight the role of evaluation and assessment strategies in teaching ESP to engineering students. It discusses benefits and peculiarities of different evaluation strategies which can assist engineering ...
 • Філіппова, Ніна Михайлівна; Смуглякова, Марина Костянтинівна (2012-06-15)
  Посібник призначено для студентів 2-го курсу спеціальності 6.020200 - Дизайн і має головною метою формулювання системи знань (лексика і граматика) для читання спеціальної літератури та розвинення навичок усного та письмового ...
 • Andrieieva, A. S.; Trybulkevych, К. Н. (2018-11-01)
  In this article, the author is considering the possibility of combining gaming technologies with the learning process in higher education. Gaming is considered as a process of involving students in scientific activities ...
 • Dubovoj, Alexandr Nikolajevich; Prokudin, Stepan Alexandrovich; Karpetschenko, Anton Anatoljevich; Дубовой, Александр Николаевич; Карпеченко, Антон Анатольевич; Прокудин, Степан Александрович (2014-03-18)
  Die Beschreibung der modernisierten Baugruppe des Lichtbogenspritzers zur Kompositabeschichtung mit Pulverbenutzung. Die optimalen Aufspritzungs- und Glühbehandlungsmodi sind angegeben, sowie Verschleißwiderstand, Haftspannung ...
 • Kiselyova, T. V.; Zadorozhna, T. P.; Кисельова, Т. В.; Задорожна, Т. П. (2015-06-09)
  The importance of intonation patterns in the English language has been analyzed = Проаналізовано важливість використання інтонаційних кліше в англійській мові.
 • Shlyakhtina, O. S.; Шляхтіна, О. С. (2016-01-28)
  Project-based learning is one of the most important constituent necessary for successful teaching of English for specific purposes. This article is the study of different ESP tutors’ and researches’ experience and understanding ...
 • Morhun, S. A. (2018-04-13)
  The problem of sleeve and shaft assemblies finite elements models development has been studied. All calculations have been provided for the assemblies that are widely spread in the power-plant engineering and marine engine ...
 • Філіппова, Ніна Михайлівна; Смуглякова, Марина Костянтинівна (2012-06-05)
  Дані методичні вказівки є першою частиною навчального комплексу з англійської мови за темою "Захист інформації". Наведено системи завдань для вивчення лексики з даної теми і розвитку навичок користування цією лексикою ...
 • Гресь, Анастасія Анатоліївна (2012-06-05)
  Наведено оригінальні тексти, таблиці, рисунки та вправи, які сприяють розвитку навичок читання та мовлення на базі професійної лексики. Подано фахові тексти, які знайомлять студентів з видами, будовою та функціями машин. ...
 • Кисельова, Т. В.; Kiselyova, T. V. (2017-11-16)
  У цій статті особлива увага приділяється мотивації як одному із найважливіших факторів успішного процесу навчання = Different approaches to motivation have been described in this article. The idea of being a motivated ...