Дослідження результативності наукової та науково-методичної діяльності Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у сфері суднобудування та суміжних галузях

DSpace/Manakin Repository

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Костирко, Т.
dc.contributor.author Бондар, І.
dc.contributor.author Корольова, Т.
dc.contributor.author Жигалкіна, М.
dc.contributor.author Kostyrko, T.
dc.contributor.author Bondar, I.
dc.contributor.author Korolova, T.
dc.date.accessioned 2020-01-10T12:59:04Z
dc.date.available 2020-01-10T12:59:04Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2829
dc.description Дослідження результативності наукової та науково-методичної діяльності Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у сфері суднобудування та суміжних галузях / Т. Костирко, І. Бондар, Т. Корольова, М. Жигалкіна // Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем = Interdisciplinary Studies of Complex Systems : зб. наук. пр. – Київ : Вид-во НПУ iм. М. П. Драгоманова, 2019. – № 15. – C. 67–87. en_US
dc.description.abstract Одним із напрямків роботи Наукової бібліотеки стало виявлення наукової активності НУК в цілому та публікаційної активності вченого за допомогою наукометричних та бібліометричних досліджень. Об`єктом даного дослідження є публікаційна активність науково-педагогічних працівників (НПП) НУК. Джерелом даних, використаних у дослідженні, є авторитетні наукометричні бази даних (БД) Scopus і Web of Science Core Collection (WoS) за період з 2013 по 2017 рр. станом на 01.04.2018 р.Мета дослідження: відстежити динаміку публікаційної активності та результативності наукової діяльності НПП університету за період 2013-2017 рр. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.relation.ispartofseries УДК;378:001.8
dc.subject наукометричні бази даних en_US
dc.subject показники публікаційної активності en_US
dc.subject наукометричний аналіз en_US
dc.subject bibliometry en_US
dc.subject scientometric databases en_US
dc.subject indexes of publishing activity en_US
dc.subject scientometric analysis en_US
dc.title Дослідження результативності наукової та науково-методичної діяльності Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у сфері суднобудування та суміжних галузях en_US
dc.title.alternative Scientific activity effectiveness of admiral Makarov National University of Shipbuilding in the field of shipbuilding and related industries research en_US
dc.type Thesis en_US

Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах

Показати скорочений опис матеріалу