NUOS Repository

Навчально-методичні матеріали (ВМ)

Навчально-методичні матеріали (ВМ)

 

Recent Submissions

 • Кузнецов, А. М.; Романчук, Н. О.; Варшамов, А. В.; Чорний, О. Л. (2018)
  Посібник містить більше ніж 180 задач, які пропонувалися на математичних олімпіадах НУК імені адмірала Макарова впродовж останніх 40 років, а також деякі задачі всеукраїнських студентських математичних олімпіад. До всіх ...
 • Кузнецов, А. Н. (2006)
  Книга содержит решения около 450 задач по теме "Дифференциальные уравнения" известного "Сборника задач по курсу математического анализа" автора Г.Н. Бермана. Предназначен для студентов-иностранцев, молодых преподавателей ...
 • Кузнецов, А. М. (2004)
  «Основи математики» охоплюють такі фундаментальні поняття вищої математики, як множини, відношення та функції, а також основні поняття математичної логіки. Викладання теоретичного матеріалу супроводжується прикладами ...
 • Кузнецов, А. М. (2002)
  Методичні вказівки складені на основі лекцій для лінгвістів з математичної статистики. Цей курс є логічним продовженням лекцій з теорії ймовірностей. Викладання теоретичного матеріалу супроводжується прикладами розв’язання задач.
 • Кузнецов, А. М.; Чорний, О. Л. (2013)
  У методичних вказівках розглядається 60 задач теоретичної механіки на вільні коливання та на вплив опору на вільні коливання. Розв'язання таких задач є ніщо інше, як застосування теорії диференціальних рівнянь до руху ...
 • Кузнецов, А. М.; Чорний, О. Л. (2015)
  У методичних вказівках розглядається близько 30 задач теоретичної механіки на вимушені коливання та на вплив опору на вимушені коливання. Розв'язання таких задач є ніщо інше, як застосування теорії диференціальних рівнянь ...
 • Кузнецов, А. Н.; Чорный, А. Л. (2014)
  В данном практикуме рассматриваются следующие вопросы: дифференцирование векторной функции скалярного аргумента, линии в пространстве, длина дуги пространственной линии, поверхности, скалярное поле, градиент, производная ...
 • Кузнецов, А. Н.; Чорный, А. Л. (2012)
  Данный справочник ставит целью систематизировать методы построения графиков функций с привлечением методов высшей математики. Анализируется построение графиков функций, заданных явно и неявно, в декартовых и полярных ...
 • Кузнецов, А. Н.; Чорный, А. Л. (2011)
  Практикум содержит около 200 задач на вычисление и применение определенных интегралов. Он имеет целью облегчить учебу, побудить студентов к самостоятельным исследованиям, что особенно важно при переходе на кредитно-модульную ...
 • Кузнецов, А. Н.; Чорный, А. Л. (2009)
  Практикум, содержащий более 550 неопределенных интегралов, наиболее часто встречающихся на практике, имеет целью максимально облегчить учебу, сделать ее побуждающей к самостоятельным исследованиям, что особенно важно при ...
 • Зароський, Ромуальд Іванович (2007)
  Розглянуто основні теоретичні положення економетрії. Вміщено типові задачі економетричного аналізу зі зразками розв'язань і варіанти завдань для використання їх під час практичних занять, у ти- пових розрахунках, ...
 • Кузнецов, Альберт Миколайович (2002)
  Методичні вказівки складені на основі лекцій для лінгвістів з математичної статистики.
 • Зоріна, Ірина Анатоліївна; Літвінова, Марина Борисівна (2002)
  Наведені методичні вказівки можуть бути використані для виконання контрольних робіт з теми "Невизначений інтеграл", а також для індивідуальної роботи та контролю якості знань.
 • Зоріна, Ірина Анатоліївна; Літвінова, Марина Борисівна (2002)
  Методичні вказівки можуть бути використані студентами вечірньо-заочної форми навчання для виконання контрольних робіт з теми "Елементи векторної та лінійної алгебри," а також студентами денної форми навчання для індивідуальної ...
 • Юрченко, Тамара Акимівна; Саприкіна, Людмила Тихонівна (2006)
  Методичні вказівки містять завдання типових розрахунків та індивідуальних завдань з розділів курсу вищої математики, що вивчаються студентами на другому курсі. Завдання подано для 25 варіантів. До типових розрахунків ...
 • Ємельянова, Тетяна Василівна; Варшамов, Армен Варшамович; Бондаренко, Михайло Борисович (2004)
  Розглянуто основні принципи та задачі дослідження операцій, висвітлено загальну задачу лінійного програмування та її властивості. Дано обґрунтування основних методів розв’язування задач і розглянуто їх алгоритми. Виклад ...
 • Титов, Сергій Дмитрович (2007)
  Індивідуальні завдання містять типові задачі до розділів математичного програмування. Включають в себе алгебраїчний вступ, геометричний метод розв'я- зування задач лінійного програмування, математичні моделі економічних ...
 • Щеглов, Олександр Олександрович; Ємельянова, Тетяна Василівна (2008)
  Типовий розрахунок №1 включає 4 завдання з лінійної, векторної алгебри, аналітичної геометрії та диференціального числення. Типовий розрахунок №2 включає 5 завдань на визначений інтеграл, функції багатьох змінних, ...
 • Саприкіна, Людмила Тихонівна; Майборода, Олександр Валерійович; Кондратенко, Євген Олександрович (2009)
  Посібник містить методику проедення практичних занять з розділу "Вступ до математичного аналізу". В кожному з них наведено основні теоретичні відомості, розв'язані з поясненнями типові приклади для аудиторної та самостійної ...
 • Саприкіна, Людмила Тихонівна; Юрченко, Тамара Акимівна; Кузнецов, Альберт Миколайович; Ластовецька, Інна Іванівна (2006)
  Методичні вказівки містять завдання типових розрахунків та індивідуальних завдань з розділів курсу вищої математики, що вивчаються студентами на першому курсі. Кожне завдання подано 25 варіантами. До типових розрахунків ...

View more