NUOS Repository

Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та інженерної графіки (КІТтаІГ)

Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та інженерної графіки (КІТтаІГ)

Recent Submissions

 • Бідніченко, О. Г.; Bidnichenko, O. G. (2010)
  Показані етапи розвитку геометричної освіти для студентської молоді починаючи із заснування нашого навчального закладу; відзначено етапи формування сучасної геометричної науки, яка проводиться викладачами кафедри інженерної ...
 • Бідніченко, О. Г. (2012)
  Наведено розроблені автором методи геометричного моделювання елементів проточних частин відцентрових компресорів, які базуються на використанні математичних кривих, що дають змогу побудувати сучасні математичні моделі для ...
 • Бондаренко, О. В.; Бойко, А. П.; Хізніченко, Ю. Р. (2013)
  Розроблена математична модель катамарану для доставки ремонтних бригад на вітроенергетичні установки.
 • Воробйов, Л. П.; Ткач, Михайло Романович (2004)
  Методичні вказівки ознайомлять майбутніх спеціалістів зі структурою робочого креслення та правилами його виконання. Даються рекомендації до побудови реального робочого креслення, яке б максимально відповідало вимогам ...
 • Воробйов, Л. П.; Ткач, Михайло Романович; Ліпін, Валерій Григорович (2004)
  У роботі подаються стислі відомості про державну систему стандартизації, категорії стандартів, чинних в Україні, склад і зміст ДСС, основні її терміни та визначення, системи стандартів і міжнародні нормативні документи зі ...
 • Ліпін, Валерій Григорович; Клименков, Сергій Юрійович (2004)
  Метою даної роботи є ознайомлення студентів з типовими корпусними конструкціями та кницями, шпігатами, вирізами та обрізкою кінців профілів і поясків тощо. Наведені конструкції можуть бути застосовані при виконанні ко ...
 • Ліпін, Валерій Григорович; Слободян, Сергій Олегович; Кондратьєва, Тетяна Григорівна (2004)
  Вказівки вміщують необхідний теоретичний матеріал і рекомендації для самостійного виконання та оформлення графічних завдань з суднобудівного креслення.
 • Ліпін, Валерій Григорович; Слободян, Сергій Олегович (1999)
  В методичних вказівках розглянуті питання побудови піраміди.
 • Борисенко, Валерій Дмитрович; Кремсал, Віталій Юхимович; Кукліна, Ольга Юріївна (2006)
  Метою даних методичних вказівок є кваліфікована допомога студентам у виконанні й оформленні графічних завдань з інженерної графіки відповідно до вимог державних стандартів України. Вказівки призначені для студентів першого ...
 • Бойко, Анжела Петрівна; Кукліна, Ольга Юріївна (2011)
  Вміщено рекомендації щодо виконання різноманітних геометричних побудов: спряжень ліній та кіл, уклонів та конусності відповідно до вимог державних стандартів України, а також рекомендації щодо виконання графічної роботи ...
 • Бєляков, Сергій Юрійович; Ткач, Михайло Романович; Шулежко, Сергій Васильович (2006)
  У лабораторному практикумі наведено зміст, порядок викладу та оформлення роботи з комп'ютерної графіки з використанням системи AutoCAD. Призначено для студентів денної та заочної форм навчання, які вивчають комп'ютерну графіку.