NUOS Repository

Навчально-методичні матеріали (ІУСтаТ)

Навчально-методичні матеріали (ІУСтаТ)

 

Recent Submissions

 • Маршак, Елена Ильинична; Антонова, Наталья Николаевна (2007)
  Методические указания содержат теоретические основы психологии личности в управлении проектами, методики диагностики психических свойств и характеристик личности, которые сопровождаются "ключами" – описанием способов ...
 • Шнейдер, Олена Борисівна; Лук'яненко, Петро Вадимович; Книрік, Наталя Ромуальдівна (2004)
  Методичні вказівки містять п’ять лабораторних робіт з дисципліни "Сучасна теорія управління" і включають теоретичні основи курсу, приклади виконання завдань до лабораторних робіт, розвўязання задач з основних розділів ...
 • Приходько, Сергій Борисович (2005)
  Методичні вказівки корисні усім, кому потрібно провести первинну обробку та здійснити вибір аналітичної моделі закону розподілу екпериментальних даних, знайти оцінки кореляційної функції, спектральної щільності та параметрів ...
 • Кошкін, Костянтин Вікторович; Приходько, Сергій Борисович; Суслов, Сергій Віталійович; Тимофєєв, Віктор Іванович (2003)
  Наведено рекомендації щодо підготовки дипломного проекту (дипломної роботи) та загальні вимоги до змісту й оформлення розділів. Призначено для студентів VI курсу УДМТУ, що планують захищати дипломний проект або дипломну ...
 • Гайда, Анатолій Юліанович (2003)
  Викладені основи розробки програмного забезпечення з прикладами на С/С++ і вимоги до розробки курсового проекту та виконання лабораторних робіт. Призначено для студентів напряму "Комп'ютерні науки".
 • Гайда, Анатолій Юліанович; Димо, Олександр Борисович (2003)
  Операційні системи (ОС) UNIX і Linux використовуються в галузях, що вимагають забезпечення таких характеристик інформаційних систем, як готовність – зберігання даних таким чином, що дозволяє надійно отримати їх своєчасно ...
 • Беркунський, Євген Юрійович (2009)
  Методичні вказівки містять лабораторні роботи, метою проведення яких є озайомлення студентів з алгоритмами і методами вирішення завдань комп'ютерної графіки.
 • Беркунський, Євген Юрійович (2007)
  Для вивчення технології об'єктно-орієнтованого програмування можна обрати декілька можливих сучасних мов програмування: С++, Java, Delphi та ін. Проте автор зупинився на Java з наступних причин. По-перше, звісно, Java є ...
 • Партас, Віктор Кирилович; Гайдаєнко, Оксана Володимирівна (2009)
  Методичні вказівки містять завдання та теоретичні відомості, необхідні для виконання лабораторних робіт з курсу "Функціональне та логічне програмування". Вони можуть бути корисними також при роботі над завданнями курсових ...