Shipbuilding & marine infrastructure

 

Shipbuilding & marine infrastructure – науково-виробниче та науково-популярне видання, засноване у вересні 2014 році Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова, Академією наук суднобудування України, Міжнародною академією морських наук, технологій та інновацій ISSN 2409-3858 (Print), ІSSN 2519-1845 (Online) Видається 2 рази на рік. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 242883-14123 ПР від 02.12.2019 р.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

View more