NUOS Repository

Статті. Кафедра автоматики

Статті. Кафедра автоматики

 

Recent Submissions

 • Шарейко, Д. Ю.; Білюк, І. С.; Садовий, О. С.; Савченко, О. В.; Фоменко, А. М.; Козаченко, А. В.; Shareyko, D. Yu.; Biliuk, I. S.; Sadovuy, O. S.; Savchenko, O. V.; Fomenko, A. M.; Kozachenko, A. V. (2020)
  Наведено спосіб модернізації промислових роботів за рахунок використання синхронних сервоелектродвигунів з цифровою системою керування. Цифрова система керування може бути побудована або на основі контролера, або з ...
 • Білюк, І. С.; Бугрім, Л. І.; Гаврилов, С. О.; Кириченко, О. С.; Фоменко, А. М.; Шарейко, Д. Ю.; Biliuk, I.; Buhrim, L.; Havrylov, S.; Kyrychenko, O.; Fomenko, A.; Shareiko, D. (2019)
  У роботі досліджено перехідні процеси в асинхронному електроприводі насосного агрегату з ПІД-подібним нечітким регулятором. Виконано порівняльний аналіз якості керування в системі з класичним та нечітким регуляторами. ...
 • Кириченко, О. С.; Білюк, І. С.; Шарейко, Д. Ю.; Фоменко, А. М.; Гаврилов, С. О.; Бугрім, Л. І. (2018)
  У статті викладено основні результати чисельного тримірного моделювання термоелектричного охолоджувача вимірювального електроустаткування автоматичних систем. У дослідженні побудовано тримірну математичну модель термоелектричного ...
 • Шарейко, Д. Ю.; Білюк, І. С.; Фоменко, А. М.; Савченко, О. В.; Майборода, О. В.; Shareiko, D. Yu.; Bilyuk, I. S.; Fomenko, A. M.; Savchenko, O. V.; Mayboroda, O. V. (2018)
  Розглянуто тиристорний електропривод постійного струму, система керування в якому побудована на основі самонавчальної нейронної сітки. Використовуючи властивості нелінійності здійснено налаштування з покращенням швидкодійності ...
 • Шарейко, Д. Ю.; Білюк, І. С.; Фоменко, А. М.; Савченко, О. В.; Курепін, В. М.; Shareiko, D.; Bilyuk, I.; Fomenko, A.; Savchenko, O.; Kurepin, V. (2018)
  Розглянуто зв'язок законів керування та частотного діапазону робочих процесів у комплектних електроприводах верстатів з ЧПК. Обґрунтовано використання математичного моделювання для дослідження частотного діапазону систем ...
 • Шарейко, Д. Ю.; Білюк, І. С.; Фоменко, А. М.; Савченко, О. В.; Кириченко, О. С.; Shareiko, D.; Bilyuk, I.; Fomenko, A.; Savchenko, O.; Kirichenko, A. (2016)
  Розглянуто особливості функціонування слідкувальної системи на основі п’єзоелектричного двигуна. Проаналізовано структурну схему системи керування деформацією п’єзоперетворювача. Проведено дослідження абсолютної стійкості ...