NUOS Repository

Шляхи підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності торговельного підприємства

Show simple item record

dc.contributor.advisor к.е.н., доцент Ломоносова О. Е. uk_UA
dc.contributor.author Коноваленко, Діана
dc.contributor.author Konovalenko, Diana
dc.date.accessioned 2021-02-17T12:18:45Z
dc.date.available 2021-02-17T12:18:45Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3510
dc.description Коноваленко, Д. О. Шляхи підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності торговельного підприємства = Ways to increase the efficiency of financial and economic activities of a commercial enterprise : робота на здобуття рівня магістра ; спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / Д. О. Коноваленко; наук. кер. О. Е. Ломоносова. – Херсон : ХФ НУК, 2020. – 114 с. uk_UA
dc.description.abstract Магістерська робота присвячена розробці варіантів рішень щодо підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності торговельного підприємства за рахунок прискорення оборотності дебіторської заборгованості, удосконалення системи управління кредиторською заборгованістю та проведення реконструкції складських приміщень з метою покращення якості послуг зберігання товарів, залучення нових орендарів та отримання додаткового прибутку. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.relation.ispartofseries УДК 65 uk_UA
dc.subject торговельне підприємство uk_UA
dc.subject дебіторська заборгованість uk_UA
dc.subject факторинг uk_UA
dc.subject кредиторська заборгованість uk_UA
dc.subject складське господарство uk_UA
dc.subject спеціальність : 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" uk_UA
dc.subject trade enterprise uk_UA
dc.subject receivables uk_UA
dc.subject factoring uk_UA
dc.subject accounts payable uk_UA
dc.subject warehousing uk_UA
dc.title Шляхи підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності торговельного підприємства uk_UA
dc.title.alternative Ways to increase the efficiency of financial and economic activities of a commercial enterprise uk_UA
dc.type Other uk_UA
dc.description.abstract1 The master's thesis is devoted to the development of solutions to increase the efficiency of financial and economic activities of a commercial enterprise by accelerating the turnover of receivables, improving the management of accounts payable and reconstruction of warehouses to improve storage services, attract new tenants and generate additional income. uk_UA
dc.date.issued1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account