Магістерські роботи

 

Recent Submissions

 • Курінний, О. М.; Kurinnyi, O. M. (2020)
  Робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з фінансів за спеціальністю 08.03050801 – фінанси і кредит. – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2020. Розглянуто теоретико-методологічні ...
 • Байрамов, М. К.; Bairamov, M. (2020)
  Робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 072 – фінанси, банківська справа і страхування. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2020. Систематизовано погляди на сутність ...
 • Жупікова, В. В.; Zhupikova, Viktoria (2020)
  Робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа і страхування». Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2020. Досліджені різні погляди вчених ...
 • Дубина, А. О.; Dubyna, A. A. (2020)
  Кваліфікаційна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування. – Національний університет кораблебудування. – Миколаїв, 2020. Магістерська ...
 • Глущенко, О. В.; Hlushchenko, Olena (2020)
  У кваліфікаційній роботі магістра розглянуто теоретичні засади управління фінансовою стійкістю банків, а саме: сутність поняття фінансової стійкості, методичні підходи до оцінки фінансової стійкості банків, функції суб’єктів ...
 • Боровицька, Д. А.; Borovitska, D. A. (2020)
  Кваліфікаційна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування. – Національний університет кораблебудування. – Миколаїв, 2020. Магістерська ...