Статті (СМ)

 

Recent Submissions

 • Zasymenko, Viktoriia; Miniailova, Alevtyna; Засименко, Виктория; Меняйлова, Алевтина; Засименко, Вікторія; Міняйлова, Алевтина (2017)
  У статті проаналізовано чинники, що впливають на розвиток і розширення англомовних транспортних термінів, а також йдеться про шляхи і способи збагачення англійської транспортної термінології. Основну увагу зосереджено на ...
 • Петрович, Л. І.; Гарбар, І. В.; Гарбар, А. І.; Petrovich, L. I.; Garbar, I. V.; Garbar, A. I. (2021)
  У статті проаналізовано проблеми передавання термінів та терміносполук засобами української мови. Визначено доцільність передавання запозичених лексем засобами української мови в системі словотворчих правил.
 • Овсянко, Г. В.; Ovsyanko, G. V. (2021)
  Розглянуто питання формування іншомовної професійної компетенції як важливої складової комунікативної компетентності майбутніх психологів. Наголошено на необхідності та важливості вивчення термінологічної лексики у процесі ...
 • Miniailova, A. V.; Shlyakhtina, O. S.; Міняйлова, А. В.; Шляхтіна, О. С. (2021)
  У статті розкрито сутність і задачі оцінювання як важливої складової навчального процесу. Окреслено особливості дистанційної форми навчання у закладах вищої освіти в умовах карантину, запровадженого урядом України через ...
 • Ліщенко, І. Б.; Макеєва, І. Б.; Lishcienko, I. B.; Маkieieva, I. B. (2021)
  В статті викладений досвід та особливості роботи щодо адаптації іноземних студентів, які навчаються в Національному університеті кораблебудування. Основна увага приділена соціально-педагогічній та соціокультурній адаптації. ...
 • Kiselyova, T. V.; Smuhliakova, M. K.; Fatieieva, V. G.; Кисельова, Т. В.; Смуглякова, М. К.; Фатєєва, В. Г. (2021)
  У статті розглядаються питання тестування знань, умінь і навичок в процесі вивчення іноземної мови, також представлені форми контролю; наводиться ряд аргументів за та проти використання тестових методик на заняттях з мовної ...
 • Давиденко, О. Б.; Задорожна, Т. П.; Davidenko, O. B.; Zadorozhna, T. P. (2021)
  Проаналізовано різні підходи щодо використання онлайн-ресурсів та ІКТ для викладання іноземних мов в немовних закладах вищої освіти. Розглянуті деякі онлайн-платформи для дистанційного навчання іноземним мовам в немовних ...
 • Бєлоусова, С. М.; Bieloysova, S. M. (2021)
  У статті розглядаються актуальні аспекти ефективного навчання іноземній мові у немовних ЗВО. Особлива увага приділяється мотивації та її ролі при підготовці майбутніх фахівців.
 • Фатєєва, В. Г.; Смуглякова, М. К.; Кисельова, Т. В.; Fateieva, V. H.; Smuhliakova, M. K.; Kiselyova, T. V. (2019)
  Стаття присвячується проблемі формування та розвитку навичок говоріння. У статті проаналізовано особливості формування навичок професійно спрямованого діалогічного мовлення на кожному з етапів навчального процесу. ...
 • Сищенко, Ю. А.; Давиденко, О. Б.; Syshchenko, Yu. A.; Davidenko, O. B. (2019)
  У статті розглядаються проблеми асиміляції в англійській мові лексики, що запозичена з французької мови, і її вплив на розвиток англійської мови, становлення культури і формування англійського суспільства. У роботі проведений ...
 • Овсянко, Г. В.; Ovsyanko, G. V. (2019)
  Розглянуто питання удосконалення лексичної компетенції як важливої складової іншомовної комунікативної компетентності майбутніх інженерів. Наголошено на необхідності та важливості вивчення термінологічної лексики у процесі ...
 • Miniailova, A. V.; Shlyakhtina, O. S.; Міняйлова, А. В.; Шляхтіна, О. С. (2019)
  This article aims to highlight the role of communicative methods and approaches in teaching ESP to engineering students. It discusses different communicative strategies which can be successfully applied in the process of ...
 • Лищенко, И. Б.; Макеева, И. Б.; Lishcienko, I. B.; Маkieieva, I. B. (2019)
  В статье подняты вопросы формирования у иностранных студентов интереса к изучению русского языка как иностранного. Рассмотрены пути оптимизации учебного процесса с помощью организации проектной деятельности студентов. ...
 • Гарбар, І. В.; Гарбар, А. І.; Петрович, Л. І.; Garbar, I. V.; Garbar, A. I.; Petrovich, L. I. (2019)
  У статті проаналізовано використання інтерактивних форм і методів навчання. Досліджено класифікацію та ефективність застосування основних інтерактивних засобів навчання, які нині є найбільш доступні в закладах вищої освіти. ...
 • Бєлоусова, С. М.; Bieloysova, S. M. (2019)
  Стаття присвячена питанням розвитку навичок академічного читання у студентів немовних спеціальностей, необхідних для розуміння професійно-орієнтованих текстів. Розглянуті основні форми роботи групою. Розкрити стратегії та ...
 • Shlyakhtina, O. S.; Шляхтіна, О. С. (2018)
  This article deals with the challenges English language teachers regularly face when teaching ESP in mixed-ability classes. It discusses mixed-ability factors and problems in different-level classes, benefits and peculiarities ...
 • Smuhliakova, M. K.; Kiselyova, T. V.; Fateieva, V. H.; Смуглякова, М. К.; Кисельова, Т. В.; Фатєєва, В. Г. (2018)
  This article deals with the methods of teaching new vocabulary in ESP course. The research highlights the role of learning vocabulary and reveals the main ways of introducing new terms in ESP classes
 • Сищенко, Ю. А.; Syshchenko, Yu. A. (2018)
  У статті розглядаються особливості викладання другої іноземної мови у закладах вищої технічної освіти і відмінності від викладання першої іноземної мови. Звертається увага на викладання другої іноземної мови як специфічної ...
 • Лищенко, И. Б.; Макеева, И. Б.; Lishcienko, I. B.; Маkieieva, I. B. (2018)
  В статье выявлены критерии различения таких близких языковых явлений, как паронимия и паронимазия. В качестве иллюстрации приводятся частотные образования, являющиеся в русском языке паронимами. Излагаются общие методические ...
 • Задорожная, Т. П.; Zadorozhnaya, T. P. (2018)
  В статье описывается лексическая микросистема @Виды современных телекоммуникаций@, функционирующая в научно-технических текстах по современным телекоммуникациям. Приведены признаки, по которым выделяется исследуемая ...

View more