Статті (ТООтаПС)

 

Recent Submissions

 • Адаменко, Оксана; Adamenko, Oksana (2018)
  У статті здійснено компаративний аналіз педагогічних ідей вальдорфської педагогіки, заснованої Р. Штайнером і гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського. Даний аналіз сприятиме більш глибокому вивченню дисципліни ...
 • Адаменко, Оксана; Литвиненко, Ольга; Борецька, Наталія; Adamenko, Oksana; Lytvynenko, Olha; Boretska, Natalia (2019)
  У статті досліджено шляхи реалізації моделі формування здорового способу життя студентської молоді засобами фізичної культури на прикладі факультету фізичної культури та спорту Миколаївського національного університету ...
 • Марцінковський, І. Б. (2018)
  Дотепер окремі моменти у життєписі Т. Г. Шевченка залишаються до кінця не з’ясованими, попри важливість найдрібніших деталей його біографії й раніше проведені дослідження. Одним із таких епізодів є визначення часу мандрівки ...
 • Литвиненко, О. М.; Адаменко, О. О.; Борецька, Н. О.; Lytvynenko, O. M.; Adamenko, O. O.; Boretska, N. O. (2018)
  У статті здійснено аналіз проблеми використання фізичної культури як засобу формування здорового способу життя студентської молоді в умовах вищого навчального закладу. Обґрунтовано науковий апарат дослідження. Сформульовано ...
 • Гетманцев, С. В.; Кувалдина, О. В.; Колоскова, И. В.; Getmantcev, S. V.; Kuvaldina, O. V.; Koloskova, I. V. (2019)
  Обследовались девушки трех возрастных групп различной спортивной квалификации, специализирующиеся в гребле на байдарках. По методике определения эффекта тренирующего действия изучались показатели скоростной выносливости – ...
 • Богуш, В. Л.; Сокол, О. В.; Косенчук, В. А.; Bogush, V. L.; Sokol, O. V.; Kosenchuk, V. O. (2019)
  Обследовались девушки трех возрастных групп различной спортивной квалификации, специализирующиеся в гребле на байдарках. По методике определения эффекта тренирующего действия изучались показатели дистанционной скорости – ...
 • Богуш, В. Л.; Богатырев, К. А.; Резниченко, О. И.; Bogush, V. L.; Bohatyryov, K. A.; Reznichenko, O. I. (2019)
  Обследовались девушки трех возрастных групп различной спортивной квалификации, специализирующиеся в гребле на байдарках. По методике определения эффекта тренирующего действия изучались показатели стартовой скорости – темп, ...
 • Богатырев, К. А.; Сокол, О. В.; Косенчук, В. А.; Bohatyryov, K. A.; Sokol, O. V.; Kosenchuk, V. A. (2018)
  Обследовались юноши двух возрастных групп различной спортивной квалификации, специализирующиеся в академической гребле. По методике определения эффекта тренирующего действия изучались показатели дистанционной скорости – ...
 • Гетьманцев, С. В.; Богатырев, К. А.; Веселова, И. Н.; Getmantcev, S. V.; Bohatyryov, K. A.; Veselova, I. N. (2018)
  Обследовались юноши двух возрастных групп различной спортивной квалификации, специализирующиеся в академической гребле. По методике определения эффекта тренирующего действия изучались показатели скоростных способностей по ...
 • Богуш, В. Л.; Гетьманцев, С. В.; Вертелецкий, О. И.; Bogush, V. L.; Getmantcev, S. V.; Verteleckiy, O. I. (2018)
  Обследовались юноши двух возрастных групп различной спортивной квалификации, специализирующиеся в академической гребле. По методике определения эффекта тренирующего действия изучались показатели стартовой скорости – темп, ...
 • Гетманцев, С. В.; Кувалдина, О. В.; Веселова, И. Н.; Getmantsev, S. V.; Kuvaldina, O. V.; Veselova, I. N. (2017)
  Обследовались девушки трех возрастных групп различной спортивной квалификации, специализирующиеся в академической гребле. По методике определения эффекта тренирующего действия изучались показатели скоростной выносливости ...
 • Богуш, В. Л.; Резниченко, О. И.; Смирнова, И. Н.; Bogush, V. L.; Reznichenko, O. I.; Smirnova, I. N. (2017)
  Обследовались девушки трех возрастных групп различной спортивной квалификации, специализирующиеся в академической гребле. По методике определения эффекта тренирующего действия изучались показатели стартовой скорости по ...
 • Богатырев, К. А.; Гетманцев, С. В.; Фарионов, В. Н.; Bogatyrev, K. О.; Getmantsev, S. V.; Farionov, V. N. (2017)
  Обследовались девушки трех возрастных групп различной спортивной квалификации, специализирующиеся в академической гребле. По методике определения эффекта тренирующего действия изучались показатели дистанционной скорости ...
 • Мігель, Л. Й.; Смірнова, І. М.; Мігель, О. А.; Migel, L. I.; Smirnova, І. N.; Migel, О. А. (2009)
  Підвищення ефективності управління тренувальним процесом є головним чинником в спорті і призводить до зниження затрат часу, а також матеріальних ресурсів для досягнення високих спортивних результатів
 • Косенчук, В. О.; Семенов, А. С.; Kosenchuk, V. O.; Semenov, A. S. (2009)
  Серед спортивних дисциплін сучасної легкої атлетики головне місце належить бігу на короткі дистанції. У наші дні результати в спринтерському бігу досягли високих значень. Незважаючи на це, вони продовжують зростати, хоча, ...
 • Богуш, В. Л.; Гетьманцев, С. В.; Резніченко, О. І.; Bogush, V. L.; Getmantsev, S. V.; Reznichenko, O. I. (2009)
  Заняття фізичною культурою повинні бути дозованими і відповідати медичним показанням, тому о в спеціальних медичних групах учні мають різну фізичну підготовку і стан здоров'я
 • Марцінковський, І. Б.; Martsinkovsky, I. B. (2016)
  Досліджено історію найменувань різних типів суден і кораблів з іменем Тараса Шевченка та їхню «долю», починаючи від парового суднобудування до сучасних дизель-електроходів
 • Тарасова, Г. К.; Tarasova, H. K. (2016)
  У сучасних умовах в Україні склалася критична ситуація із станом здоров’я учнівської молоді. В статті проаналізовано питання проблеми сформованості фізичної культури в учнів спеціальної медичної групи молодшого шкільного ...
 • Богуш, В. Л.; Яцунський, О. С.; Фаріонов, В. М.; Bogush, V.; Yatsunskii, O.; Farionov, V. (2016)
  Результати досліджень показали, що фізична працездатність з підвищенням ваги тіла у представників єдиноборства різко збільшується, проте щодо ваги тіла фактично не змінюється. Фізична працездатність характеризує функціональний ...
 • Марцінковський, І. Б.; Martsinkovsky, I. B. (2015)
  Розглянуто три випадки появи аритмій серця, що загрожують життю молодих людей, які діагностовано під час занять спортом

View more