NUOS Repository

Укладання автоматизованого навчального словника «поліеквівалентні терміни»

Show simple item record

dc.contributor.advisor Філіппова Н. М. uk_UA
dc.contributor.author Постоєв, І. І.
dc.date.accessioned 2021-09-20T07:16:09Z
dc.date.available 2021-09-20T07:16:09Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4399
dc.description Постоєв, І. І. Укладання автоматизованого навчального словника «поліеквівалентні терміни» : бакалаврська робота ; спец. 035 “Філологія“ / І. І. Постоєв ; наук. кер. Н. М. Філіппова. – Миколаїв : НУК, 2021. – 72 c. uk_UA
dc.description.abstract Дипломна робота Постоєва І. присвячена актуальній темі багатозначності термінів. Термін "поліеквівалентні терміни" використовується автором для того, щоб позначати полісемантичні терміни, які використовуються в різних галузях знань, тобто є прикладами міжгалузевої полісемії. Мета дослідження – укладання електронного навчального термінологічного словника, який може бути корисним довідником для тих, хто перекладає технічні тексти. Матеріалом слугували 100 ключових частотних термінів, відібраних з аутентичних англомовних технічних текстів. У Розділі 1 автор визначає підходи до розуміння понять "термін", "терміносистема", "поліеквівалентний термін", професіоналізм", "номенклатура"; у Розділі 2 він зосереджує свою увагу на огляді стану україномовної термінографії, взагалі, і навчальної термінографії, зокрема, а також на описі процедури укладання навчального термінологічного словника; у Розділі 3 показано алгоритм створення електронної версії словника. Укладений словник может стати у нагоді студентам-філологам, які вивчають курс "Теорія і практика науково-технічного перекладу". uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject термін uk_UA
dc.subject поліеквівалентний термін uk_UA
dc.subject термінографія uk_UA
dc.subject електронний навчальний термінологічний словник uk_UA
dc.subject 035 “Філологія“ uk_UA
dc.subject term uk_UA
dc.subject polyequivalent term uk_UA
dc.subject terminography uk_UA
dc.subject electronic educational terminological dictionary uk_UA
dc.title Укладання автоматизованого навчального словника «поліеквівалентні терміни» uk_UA
dc.type Other uk_UA
dc.description.abstract1 Diploma paper deals with the important problem of term polysemy. The term "polyequivalent term" is used by the author to identify polysemantic terms which are used in different fields of knowledge and can be considered the examples of interbranch term polysemy. The aim of the research is to compile electronic educational terminological dictionary which can turn out to be a useful reference book for those who is engaged in translating technical texts. The basis of the analysis is 100 frequent key polysemantic terms selected from original technical texts. In Section 1 the author determines the definitions of the following notions: term, terminological system, polyequivalent term, professionalism, nomen/brand name; Section 2 focuses on the revision of the current stage of Ukrainian terminography, in general, and educational terminography, in particular, and highlights the procedure of compiling the electronic version of the dictionary. The dictionary is intended for those students who major in philology and study theory and practice of technical translation. uk_UA
dc.title2 2021


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context