NUOS Repository

Пропозиції щодо створення в Україні державної інформаційної бази приморських регіонів

Show simple item record

dc.contributor.author Вдовиченко, Л. Ю.
dc.contributor.author Волосюк, М. В.
dc.contributor.author Vdovychenko, L. Yu.
dc.contributor.author Volosiuk, M. V.
dc.contributor.author Вдовиченко, Л. Ю.
dc.contributor.author Волосюк, М. В.
dc.date.accessioned 2021-12-03T10:45:09Z
dc.date.available 2021-12-03T10:45:09Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.issn 2222-4459 (Print)
dc.identifier.issn 2311-116X (Online)
dc.identifier.uri http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4690
dc.description Вдовиченко, Л. Ю. Пропозиції щодо створення в Україні державної інформаційної бази приморських регіонів = The proposals for establishment of a state information base on the maritime regions in Ukraine / Л. Ю. Вдовиченко, М. В. Волосюк // Бізнес Інформ. – 2017. – № 6 (473). – C. 74–79. uk_UA
dc.description.abstract У сучасному українському регуляторному процесі у сфері морегосподарювання існуючі вимоги щодо оприлюднення інформації виконуються формально, що виступає приводом створення корупційних взаємодій під час прийняття регуляторних актів. Метою статті є визначення інструментів механізму інформаційних відносин суб’єктів регуляторної діяльності у сфері морегосподарювання та надання пропозицій щодо створення в Україні державної інформаційної бази приморських регіонів. Досліджено складові такого механізму. Доведено необхідність створення та розвитку державної інформаційної системи, що формує електронну інформаційну взаємодію суб’єктів регуляторної діяльності у сфері морегосподарювання. Визначено інтегровані компоненти формування державної інформаційної системи "Єдине середовище електронного регулювання приморських регіонів" та принципи її створення, що дозволить інформувати споживачів та інвесторів про регуляторну діяльність в Україні у сфері морегосподарювання. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.relation.ispartofseries 338.012(26):004 uk_UA
dc.subject морегосподарювання uk_UA
dc.subject регуляторна діяльність uk_UA
dc.subject приморські регіони uk_UA
dc.subject інформаційні відносини uk_UA
dc.subject електронне регулювання uk_UA
dc.subject інформаційна система uk_UA
dc.subject інформаційна база uk_UA
dc.subject розкриття інформації uk_UA
dc.subject sea use management uk_UA
dc.subject regulatory activity uk_UA
dc.subject maritime regions uk_UA
dc.subject information relations uk_UA
dc.subject e-regulation uk_UA
dc.subject information system uk_UA
dc.subject information base uk_UA
dc.subject disclosure of information uk_UA
dc.subject морехозяйствование uk_UA
dc.subject регуляторная деятельность uk_UA
dc.subject приморские регионы uk_UA
dc.subject информационные отношения uk_UA
dc.subject электронное регулирование uk_UA
dc.subject информационная система uk_UA
dc.subject информационная база uk_UA
dc.subject раскрытие информации uk_UA
dc.title Пропозиції щодо створення в Україні державної інформаційної бази приморських регіонів uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstract1 In the current Ukrainian regulatory process in the sphere of sea use management, the existing requirements for disclosure of information are being implemented formally, which is the pretext for creating corrupt interactions in the adoption of regulatory acts. The article is aimed at defining tools of the mechanism of information relations of the regulators in the sphere of sea use management and providing proposals as to establishment of a State information base for the maritime regions in Ukraine. The components of such a mechanism have been researched. The need to establish and develop a State information system that can develop the electronic information interaction among regulators in the sphere of sea use management has been proved. The integrated components of establishing the State information system "Unified environment for electronic regulation of the maritime regions" and the principles for its establishment have been defined, which will inform consumers and investors about the regulatory activities in Ukraine in the sphere of sea use management. uk_UA
dc.description.abstract2 В современном украинском регуляторном процессе в сфере морехозяйствования существующие требования относительно обнародования информации выполняются формально, что выступает предлогом создания коррупционных взаимодействий при принятии регуляторных актов. Целью статьи является определение инструментов механизма информационных отношений субъектов регуляторной деятельности в сфере морехозяйствования и предоставление предложений по созданию в Украине государственной информационной базы приморских регионов. Исследованы составляющие такого механизма. Доказана необходимость создания и развития государственной информационной системы, формирующей электронное информационное взаимодействие субъектов регуляторной деятельности в сфере морехозяйствования. Определены интегрированные компоненты формирования государственной информационной системы "Единая среда электронного регулирования приморских регионов" и принципы её создания, что позволит информировать потребителей и инвесторов о регуляторной деятельности в Украине в сфере морехозяйствования. uk_UA
dc.title1 The proposals for establishment of a state information base on the maritime regions in Ukraine uk_UA
dc.title2 2017


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account