Патенти

Recent Submissions

 • Кобилінський, Андрій Михайлович; Зівенко, Олексій Васильович (2017)
  Винахід належить до галузі електротехніки і може бути використаний для сполучення електрообладнання, яке розміщене у вибухонебезпечній зоні, з електрообладнанням,встановленим поза вибухонебезпечною зоною, і служити як ...
 • Кобилінський, Андрій Михайлович; Зівенко, Олексій Васильович (2016)
  Блок іскрозахисту, що містить електронний ключ, ключ керування електронним ключем, вихід якого підключено до керуючого входу електронного ключа, а також містить "позитивний зворотний зв'язок", вхід якого призначений для ...
 • Галь, Анатолій Феодосійович; Гайдай, Ганна Юріївна; Грєшнов, Андрій Юрійович (2019)
  Розроблено гребний гвинт, який містить гребні лопаті, що розміщено на ступиці. При цьому на ступиці за лопатями по ходу судна встановлено ламінатори у вигляді циліндрів, які обертаються. При чому вісі обертання розташовано ...
 • Галь, Анатолій Феодосійович; Гайдай, Ганна Юріївна; Грєшнов, Андрій Юрійович (2019)
  Розроблено ланку якірного ланцюга, що містить пруток (стрижень) овальної форми, що складається з двох U-подібних напівланок. На зовнішній поверхні напівланок розміщено додаткові елементи у вигляді пелюстків, в яких виконано ...
 • Галь, Анатолій Феодосійович; Гайдай, Ганна Юріївна; Грешнов, Андрій Юрійович (2019)
  Розроблено гребний гвинт, що містить лопаті різної форми, в яких виконано крізні отвори під кутом до поверхні лопатей. При цьому крізні отвори мають різний діаметр та їх виконано вздовж кромки лопаті.
 • Галь, Анатолій Феодосійович; Гайдай, Ганна Юріївна; Грєшнов, Андрій Юрійович (2019)
  Розроблено гребний гвинт, що містить лопаті різної форми, в яких виконано крізні отвори. При цьому в крізних отворах встановлено ламінатори, які може бути виконано у вигляді сфери або циліндра, та які обертаються навколо ...
 • Галь, Анатолій Феодосійович; Гайдай, Ганна Юріївна (2018)
  Розроблено ланку якірного ланцюга, що містить пруток (стрижень) овальної форми і складається з двох U-подібних напівланок. На зовнішній поверхні напівланок розміщено додаткові елементи у вигляді пелюстків, в яких виконано ...
 • Галь, Анатолій Феодосійович; Гайдай, Ганна Юріївна (2016)
  Розроблено ланку якірного ланцюга, що містить пруток (стрижень) овальної форми, що складається з двох U-подібних напівланок. На зовнішній поверхні напівланок розміщено додаткові елементи у вигляді пелюстків.
 • Кондратенко, Юрій Пантелійович; Запорожець, Юрій Михайлович; Герасін, Олександр Сергійович; Таранов, Микита Олександрович (2018)
  Спосіб магнітокерованого переміщення мобільного робота включає оснащення його ведучими колесами та притискними магнітами, далі його розміщують у робочій зоні, за допомогою притискних магнітів утримують його корпус на ...
 • Кондратенко, Юрій Пантелійович; Запорожець, Юрій Михайлович; Герасін, Олександр Сергійович; Кондратенко, Галина Володимирівна (2018)
  Колесо-рушій мобільного робота містить маточину з геометричною віссю колеса, обід зі стрижнями з їх геометричними осями, шину, багатоканальний блок керування елементами вузла, а сам вузол для з'єднання маточини з ободом ...
 • Кондратенко, Юрій Пантелійович; Козлов, Олексій Валерійович; Кондратенко, Галина Володимирівна; Коробко, Олексій Володимирович; Топалов, Андрій Миколайович; Герасін, Олександр Сергійович (2018)
  Спосіб автоматичного контролю рівня рідини з розподіленим по висоті резервуара дискретним самотестуванням та компенсацією похибки вимірювання, згідно з яким у робочому просторі резервуара встановлюють гідростатичний датчик ...
 • Кондратенко, Юрій Пантелійович; Козлов, Олексій Валерійович; Кондратенко, Галина Володимирівна; Коробко, Олексій Володимирович; Топалов, Андрій Миколайович; Герасін, Олександр Сергійович (2017)
  Спосіб автоматичного контролю рівня рідини з розподіленим по висоті резервуара дискретним самотестуванням. Здійснюють одночасно неперервну реєстрацію їх електричних сигналів та на основі даних сигналів гідростатичним методом ...
 • Кондратенко, Юрій Пантелійович; Козлов, Олексій Валерійович; Кондратенко, Галина Володимирівна; Коробко, Олексій Володимирович; Топалов, Андрій Миколайович; Герасін, Олександр Сергійович (2016)
  Спосіб автоматичного контролю рівня рідини в суднових резервуарах з компенсацією впливу крену та диференту судна, згідно з яким у робочому просторі резервуара встановлюють перший та другий вимірювачі і здійснюють одночасно ...
 • Кушнір, Володимир Олександрович; Кондратенко, Юрій Пантелійович; Топалов, Андрій Миколайович; Герасін, Олександр Сергійович; Тростинський, Михайло Миколайович; Рижков, Ростислав Сергійович (2016)
  Мобільний робот для переміщення по довільно орієнтованим у робочому просторі поверхням містить вакуумний захватний пристрій безконтактного типу, дистанційний блок керування електродвигунами мобільного робота та раму плоскої ...
 • Кушнір, Володимир Олександрович; Кондратенко, Юрій Пантелійович; Герасін, Олександр Сергійович; Топалов, Андрій Миколайович (2016)
  Мобільний робот для очищення підводних поверхонь суден містить корпус, механізм переміщення корпусу та два виконавчі модулі, кожний з яких виконаний у вигляді гребного гвинта з маточинами, що оснащений приводом обертання ...
 • Кондратенко, Юрій Пантелійович; Коробко, Олексій Володимирович; Кондратенко, Галина Володимирівна; Козлов, Олексій Валерійович; Герасін, Олександр Сергійович; Топалов, Андрій Миколайович (2015)
  Спосіб автоматичного контролю рівня рідини в резервуарах з дискретним само тестуванням, в якому у робочому просторі резервуара встановлюють два вимірювачі на відповідній фіксованій відстані один від одного по висоті ...
 • Кондратенко, Юрій Пантелійович; Кондратенко, Галина Володимирівна; Герасін, Олександр Сергійович; Топалов, Андрій Миколайович (2015)
  Пристрій для реєстрації сигналу проковзування містить датчик проковзування, блок керування, блок корекції стискального зусилля, багатовходовий вимірювальний блок, губку, наконечник, багатокомпонентний реєструвальний елемент, ...
 • Кушнір, Володимир Олександрович; Кондратенко, Юрій Пантелійович; Топалов, Андрій Миколайович; Герасін, Олександр Сергійович (2015)
  Мобільний робот для механічного очищення корпусу судна містить основні постійні магніти для утримання робота на феромагнітній поверхні корпусу судна та двокомпонентну раму плоскої конструкції. Прямокутна частина рами ...
 • Кондратенко, Юрій Пантелійович; Топалов, Андрій Миколайович; Герасін, Олександр Сергійович (2015)
  Пристрій для реєстрації сигналу проковзування містить датчик проковзування, встановлений у конічному пазу принаймні однієї з губок захвату адаптивного робота, кожна з яких пов'язана із приводом їхнього переміщення, підключеним ...
 • Кондратенко, Юрій Пантелійович; Кондратенко, Галина Володимирівна; Топалов, Андрій Миколайович; Герасін, Олександр Сергійович (2014)
  Пристрій для реєстрації сигналу проковзування, що містить датчик проковзування, встановлений у конічному пазу принаймні однієї з губок захвату адаптивного робота, кожна з яких пов'язана із приводом їхнього переміщення, ...

View more