Перегляд Факультет механіки та екології за датою

DSpace/Manakin Repository

Перегляд Факультет механіки та екології за датою

Сортувати по: Порядок: Рузультати:

 • Цыкало, Наталья Викторовна; Цикало, Наталя Вікторівна (2012-06-05)
  Даны рекомендации по выполнению и оформлению лабораторных работ по дисциплине "Компьютерное проектирование технологических процессов", вопросы для самопроверки и список рекомендуемой литературы. Предназначено для иностранных ...
 • Шеремет, В. П.; Боду, Світлана Жаківна (2012-06-05)
  Курс триботехнології передбачає проведення шести лабораторих робіт. У першій частині містяться вказівки щодо особливості виконання трьох робіт, наведені загальні відомості методики вимірювання шорсткості, залишкових ...
 • Рижков, Сергій Сергійович; Благодатний, Володимир Валентинович; Мозговий, Андрій Михайлович; Морозова, Наталя Вікторівна (2012-06-07)
  Викладено теоретичні основи для проведення розрахунків водоспоживання та водовідведення, а також визначення якості природних вод. Наведено приклади розрахунків водного балансу, обсягів водоспоживання та стічних вод, ...
 • Мошенцев, Юрій Леонідович; Гогоренко, Олексій Анатолійович (2012-06-11)
  Методичні вказівки містять розгорнутий приклад виконання розрахункового завдання з дисциплін "Проектування апаратів та агрегатів ДВЗ" і "Застосування апаратів та агрегатів ДВЗ". Методичні вказівки призначені для виконання ...
 • Рижков, Сергій Сергійович; Харитонов, Юрій Миколайович; Благодатний, Володимир Валентинович (2012-06-11)
  Розглянуто основні механізми видалення з повітря шкідливих газоподібних, пароподібних та аерозольних домішок. Описано основні гідромеханічні, теплообмінні, масообмінні, хімічні та біохімічні процеси очищення атмосфери від ...
 • Наливайко, Василь Степанович; Ткаченко, Станіслав Григорович; Хоменко, Вікторія Станіславівна (2012-06-11)
  В методичних вказівках викладені основні розділи програми курсу "Конструкція і динаміка двигунів внутрішнього згоряння", наводяться рекомендації щодо вивчення окремих тем, дається системний виклад основних питань, приводяться ...
 • Алексієнко, Валерій Валентинович (2012-06-11)
  В методичних вказівках викладено загальні основи конструювання і розрахунку передач гвинт-гайка. Розглянуто розрахунки і конструювання основних гвинтових механізмів. Методичні вказівки призначені для студентів усіх форм ...
 • Мошенцев, Юрій Леонідович; Борозенець, Володимир Григорович (2012-06-11)
  Методичні вказівки містять методику випробувань в лабораторії кафедри ДВС поршневого, відцентрового та роторно-лопатевого компресорів. Виконання лабораторних робіт дає можливість студентам практичного ознайомлення з ...
 • Волков, Рудольф Володимирович; Бобошко, Віктор Олександрович (2012-06-11)
  Наведено загальні теоретичні відомості та опис лабораторних робіт з курсів: "Основи технології суднового енергомашинобудування", "Технологічні методи судномонтажних робіт" для спеціальності 8090202. Метою лабораторних ...
 • Мошенцев, Юрій Леонідович; Гогоренко, Олексій Анатолійович (2012-06-11)
  Методичні вказівки містять приклад розрахунку ступеня відцентрового насосу з циліндричними лопатями. Наведено спосіб розрахунку та побудови теоретичних профілів перетинів усіх елементів гідравлічного тракту насосу з ...
 • Ніколаєв, Олександр Львович; Поліщук, Віталій Анатолійович (2012-06-12)
  Методичні вказівки містять конспект лекцій і рекомендації, які полегшують самостійну роботу студентів при виконанні контрольної роботи з дисципліни "Комп'ютерні технології сучасного виробництва". Викладено основні методичні ...
 • Кіпрєєв, Юрій Миколайович; Іванов, Дмитро Юрійович (2012-06-14)
  Подано методику виконання лабораторних робіт з теорії механізмів і машин. Наведено найбільш поширені роботи: структурний аналіз та синтез плоских механізмів, кінематичне дослідження важільних механізмів, визначення інерційних ...
 • Мащенко, Валентина Василівна (2012-06-15)
  Видання містить теоретичні відомості з тем курсу, контрольні питання та тестові завдання. Призначено для студентів гуманітарного інституту спеціальності 6.010200 "Олімпійський та професійний спорт", для вчителів та учнів ...
 • Мащенко, Валентина Василівна; Кулалаєва, Наталя Валеріївна (2012-06-15)
  Методичні вказівки містять матеріали для організації лабораторного практикуму та самостійної роботи студентів спеціальності 6.010202 "Спорт" з курсу "Біохімія спорту". До кожної теми, передбаченої навчальною програмою, ...
 • Кельїна, Світлана Юріївна; Яновська, Оксана Володимирівна (2012-06-25)
  Подано теоретичні матеріали, методи розв’язання задач для засвоєння теми "Електрохімія", задачі і вправи для самостійної підготовки. Вказівки призначені для студентів, які поглиблено вивчають електрохімію, і можуть бути ...
 • Маркіна, Людмила Миколаївна; Гіржева, Олена Леонідівна (2012-06-25)
  Наведено тематичний план дисципліни "Геоаномальні зони та біота", основи теоретичного матеріалу, контрольні питання, завдання на самостійну роботу та контрольних робіт, перелік основної та додаткової літератури. ...
 • Кельїна, Світлана Юріївна; Лічко, Олена Іванівна; Невинський, Олександр Георгійович; Мащенко, Валентина Василівна; Кулалаєва, Наталя Валеріївна; Гирля, Людмила Миколаївна (2012-06-25)
  Збірник містить завдання з основних розділів курсу загальної хімії, приклади розв язання завдань, необхідні табличні дані та номери варіантів завдань. Призначено для студентів усіх спеціальностей.
 • Благодатний, Володимир Валентинович; Магась, Наталія Іванівна (2012-06-25)
  Викладено теоретичні основи для проведення розрахунків процесів і характеристик засобів очищення повітря та води від забруднень. Описано конструкції і принцип дії сучасних апаратів для пиловловлювання, газо- та водоочищення. ...
 • Благодатний, Володимир Валентинович; Магась, Наталія Іванівна (2012-06-25)
  Наведено методики для визначення максимальної приземної концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери, поля концентрації шкідливої домішки, розсіювання забруднюючих речовин на місцевостях зі складним рельєфом, ...
 • Маринець, Олександр Миколайович; Захаров, Юрій Вікторович (2012-06-25)
  Викладено матеріали з професійно-орієнтованої дисципліни "Банки екологічної інформації". Подано сучасні дані щодо законодавчої та нормативної бази інформаційної діяльності в галузі екології та охорони навколишнього природного ...