NUOS Repository

Навчально-науковий інститут автоматики та електротехніки (ННІАЕ)

Навчально-науковий інститут автоматики та електротехніки (ННІАЕ)

Recent Submissions

 • Vereschago, E.; Kostiuchenko, V.; Novogretskyi, S. (2020)
  Створено імітаційну модель перетворювача з м'якою комутацією транзисторів. Застосовані нові методики розрахунку і засоби вимірювання еквівалентних частотних характеристик перетворювальних пристроїв з негативним зворотним ...
 • Верещаго, Е. Н.; Костюченко, В. И.; Vereshchaho, YE. M.; Kostiuchenko, V. I.; Верещаго, Є. М.; Костюченко, В. І. (2019)
  Мета роботи. Розгляд питань, що стосуються проблеми стійкості системи "джерело живлення - електрична дуга" при малих збуреннях і її вирішення в рамках методу малих коливань. Обговорення вибору математичної моделі, викладення ...
 • Верещаго, Е. Н.; Костюченко, В. И.; Vereschago, E. N.; Kostyuchenko, V. I.; Верещаго, Є. М.; Костюченко, В. І. (2019)
  Мета роботи. Забезпечення підвищення якості регулювання імпульсних перетворювачів енергії з одночасним виключенням з його динаміки небажаних динамічних режимів. Побудова імітаційної моделі мостового перетворювача з фазовим ...
 • Верещаго, Е. Н; Костюченко, В. И.; Vereschago, E. N.; Kostyuchenko, V. I.; Верещаго Є. М.; Костюченко В. І. (2019)
  Мета роботи. Розгляд кількісної оцінки чутливості певних властивостей автоматичної системи до змін параметрів елементів лише частини керованого об'єкта – зварювальної дуги. Методи дослідження. При вирішенні практичних ...
 • Vereshchago, Eugen; Kostiuchenko, Vitalii; Hrieshnov, Andrii (2020)
 • Верещаго, Е. Н.; Костюченко, В. И.; Vereshchaho, YE. M.; Kostiuchenko, V. I.; Верещаго, Є. М.; Костюченко, В. І. (2019)
  Мета роботи. Оцінка динамічних опорів стабілізованого перетворювача, основана на розрахунку імпульсних джерел електроживлення за допомогою методу усереднення змінних стану і за допомогою ЕОМ. Розгляд заходів щодо збільшення ...
 • (2018)
  У збірнику подані матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених "Автоматика та електротехніка". Розглянуті питання теорії, практики та розвитку електромеханічних систем ...
 • (2017)
  У збірнику подані матеріали Всеукраїнської НТК молодих вчених "Автоматика та електротехніка". Розглянуті питання теорії, практики та розвитку електромеханічних систем і пристроїв суднового та загальнопромислового призначення, ...
 • (2021)
  У збірнику подані матеріали Всеукраїнської НТК "Сучасні проблеми автоматики та електротехніки". Розглянуті питання теорії, практики та розвитку електромеханічних систем і пристроїв суднового та загальнопромислового ...
 • (2020)
  У збірнику подані матеріали Всеукраїнської НТК "Сучасні проблеми автоматики та електротехніки". Розглянуті питання теорії, практики та розвитку електромеханічних систем і пристроїв суднового та загальнопромислового ...
 • (2019)
  У збірнику подані матеріали Всеукраїнської НТК "Сучасні проблеми автоматики та електротехніки". Розглянуті питання теорії, практики та розвитку електромеханічних систем і пристроїв суднового та загальнопромислового ...
 • (2018)
  У збірнику подані матеріали Всеукраїнської НТК "Сучасні проблеми автоматики та електротехніки". Розглянуті питання теорії, практики та розвитку електромеханічних систем і пристроїв суднового та загальнопромислового ...
 • (2017)
  У збірнику подані матеріали Всеукраїнської НТК "Сучасні проблеми автоматики та електротехніки". Розглянуті питання теорії, практики та розвитку електромеханічних систем і пристроїв суднового та загальнопромислового ...
 • (2016)
  У збірнику подані матеріали Всеукраїнської НТК "Сучасні проблеми автоматики та електротехніки". Розглянуті питання теорії, практики та розвитку електромеханічних систем і пристроїв суднового та загальнопромислового ...
 • (2020)
  У збірнику подані матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених "Автоматика та електротехніка". Розглянуті питання теорії, практики та розвитку електромеханічних систем і пристроїв суднового та ...
 • (2019)
  У збірнику подані матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених "Автоматика та електротехніка". Розглянуті питання теорії, практики та розвитку електромеханічних систем і пристроїв суднового та ...
 • (2015)
  У збірнику подані матеріали Всеукраїнської НТК з міжнародною участю "Сучасні проблеми автоматики та електротхніки". Розглянуті питання теорії, практики та розвитку електромеханічних систем і пристроїв суднового та ...
 • Cherno, A. A (2017)
  Запропоновано систему автоматичного управління амплітудою і частотою електромагнітного вібраційного приводу. Управління частотою здійснюється шляхом підтримки заданої різниці фаз між третьою і першою гармоніками струму. ...
 • Черно, О. О.; Гуров, А. П.; Cherno, O.; Hurov, A. (2018)
  Електромагнітний вібраційний привод використовується переважно на вібротехнологічних установках, що потребують автоматичного регулювання параметрів вібрації в процесі роботи. До них відносяться вібраційні конвеєри, живильники ...
 • Черно, А. А.; Сherno, О.О. (2017)
  Аналітично доведено, що частотний спектр струму електромагнітного вібратора включає в себе всі непарні гармоніки і не містить парних. Експериментально встановлено, що найбільшими за амплітудою є перша і третя гармоніки ...

View more