NUOS Repository

Навчально-методичні матеріали (ПЛ)

Навчально-методичні матеріали (ПЛ)

 

Recent Submissions

 • Філіппова, Н. М. (2012)
  Навчальний посібник – це хрестоматія та система завдань для самостійної роботи студентів з дисципліни "Семіотика". Він складається з чотирьох розділів, які висвітлюють основні поняття семіотики, мову як особливу знакову ...
 • Філіппова, Н. М. (2012)
  Навчальний посібник призначений для магістрів, аспірантів і здобувачів технічних спеціальностей, які готуються до кандидатського іспиту з англійської мови. Структура орієнтована на те, щоб допомогти молодим науковцям ...
 • Філіппова, Н. М.; Снігур, Л. А. (2007)
  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 7.030505 „Прикладна лінгвістика”. Данні вказівки представляють хрестоматію та систему завдань для самостійної роботи студентів з деяких проблем семіотичного ...
 • Філіппова, Н. М.; Шаманова, Н. Є. (2003)
  Посібник "The Wonderworld of Translation through the Wonderworld of Engineering” призначений для студентів-філологів, яких навчають науково-технічного перекладу з англійської мови на українську і російську. Він розрахований ...
 • Філіппова, Н. М.; Лук'янова, С. Г.; Кібарова, С. І.; Клемент'єва, І. О. (2000)
  Даний посібник – це можливість представити декілька елементів навчальної практичної (функціональної) граматики, мета якої підвести студента до розміркування над різними можливостями використання граматичних засобів і на ...
 • Данильчук, Ольга Михайлівна (2008)
  Методичні вказівки мають головною метою дати студентам для їх практичної роботи матеріали, які полегшать теоретичне і практичне вивчення курсу "Постмодернізм". Такими матеріалами є: анотований зміст лекцій, який супроводжується ...
 • Данильчук, Ольга Михайлівна (2011)
  Містять розподіл навчального часу з урахуванням кредитно-модульної системи. Наведені теми змістовних модулів, тематика лекційних та практичних занять (до останніх додаються перелік художніх текстів для читання і список ...
 • Мочалова, Наталія Степанівна (2006)
  Методичні вказівки містять матеріали з фонетики англійської мови та вправи для розвитку навичок усного мовлення для студентів спеціальності "Прикладна лінгвістика".
 • Сищенко, Юрій Анатолійович (2007)
  Методичні вказівки спрямовані на практичну активізацію лексики та закріплення граматики, вивчених у процесі роботи студентів з підручником "Le nouveau sans frontières 2" авторів Philippe Dominique, Jacky Girardet, Michèle ...
 • Філіппова, Ніна Михайлівна; Снігур, Лариса Анатоліївна (2007)
  Данні вказівки представляють хрестоматію та систему завдань для самостійної роботи студентів з деяких проблем семіотичного і соціолінгвістичного аналізів. Призначені для студентів спеціальності "Прикладна лінгвістика".
 • Філіппова, Ніна Михайлівна (2009)
  Методичні рекомендації призначені для магістрів, аспірантів і здобувачів технічних спеціальностей, які готуються до кандидатського іспиту з англійської мови. Структура рекомендацій орієнтована на те, щоб допомогти молодим ...
 • Мочалова, Наталія Степанівна (2010)
  Методичні вказівки покликані допомогти студентам у самостійній роботі над теоретичними та практичними завданнями з фразеології англійської мови. Вказівки складаються з двох розділів теоретичних положень, розділу практичних ...
 • Сищенко, Юрій Анатолійович (2011)
  Методичні вказівки спрямовані на практичну активізацію лексики та закріплення граматики, здобутих у процесі навчання за підручником "Le nouveau sans frontieres 2" авторів Philippe Dominique, Jacky Girardet, Michele Verdelhan, ...
 • Мочалова, Наталія Степанівна; Шаманова, Наталія Євгенівна (2011)
  Методичні вказівки складаються з двох розділів практичних вправ і завдань. Також містять вказівки для написання рефератів, перелік тем рефератів, глосарій ключових термінів і список рекомендованої літератури. Призначені ...