NUOS Repository

Навчально-методичні матеріали (СГД)

Навчально-методичні матеріали (СГД)

 

Recent Submissions

 • Кравчук, О. Ю. (2020)
  Вміщено питання про основні соціально-політичні проблеми сучасного суспільства в рамках дисципліни «Соціологія», розглянуто історію формування сучасної соціологічної думки та систему сучасного суспільства. Призначено для ...
 • Кравчук, О. Ю.; Шаповалова, І. В. (2020)
  Посібник містить основний (опорний) матеріал з навчального курсу «Політологія». Курс лекцій складений відповідно до вимог державного освітнього стандарту і включає в себе весь перелік необхідних тем. З метою рейтингового ...
 • Бобiна, Олег Валерійович; Дюндін, Дмитро Андрійович; Коростильова, Ірина Вікторівна (2004)
  Робоча навчальна програма включає тематичний план лекцій, плани семінарських занять та дидактичні матеріали для їх проведення, засоби контролю знань студентів, список рекомендованої літератури. Це дає змогу ознайомитись ...
 • Багмет, Алла Миколаївна; Бобіна, Олег Валерійович; Молодих, Ігор Владиленович; Федоренко, Михайло Олександрович; Шаповалова, Ірина Василівна (2004)
  Робоча навчальна програма включає тематичний план лекцій, плани семінарських занять та дидактичні матеріали для їх проведення, засоби контролю знань студентів, список рекомендованої літератури. Це дає змогу ознайомитись ...
 • Багмет, Алла Миколаївна; Бобіна, Олег Валерійович; Сонечко, Ольга Сергіївна; Федоренко, Михайло Олександрович; Дюндін, Дмитро Андрійович (2006)
  Містять комплекс завдань, які мають бути розв'язані студентами при самостійному ознайомленні з основами політичної науки. Під час опрацювання рекомендацій бажаними є консультації з викладачем. Рекомендовані студентам ...
 • Бобіна, Олег Валерійович (2011)
  Подано узагальнену інформацію про один із видів спілкування – ділові комунікації. Вміщено програму курсу, конспект лекцій, індивідуальні завдання та методичні матеріали, що дає змогу студентам самостійно опрацювати теми ...
 • Бобіна, Олег Валерійович; Вашкевич, Віктор Миколайович; Кондуков, Андрій Юрійович; Макарчук, Сергій Сергійович; Федоренко, Михайло Олександрович (2002)
  Робоча навчальна програма включає короткий зміст лекцій, плани семінарських занять, список літератури, питання вихідного контролю. Робоча навчальна програма призначена для самостійної підготовки студентів стаціонарної форми ...
 • Бобіна, Олег Валерійович (2007)
  Методичні вказівки подають узагальнюючу інформацію про місце України в системі міжнародних зв'язків. Методичні вказівки містять методичні матеріали які дають змогу перевірити засвоєну інформацію, поглибити свої знання з ...
 • Матвієнко, Людмила Володимирівна (2007)
  Методичні вказівки знайомлять з основними аспектами теми та дають можливість перевірити свої знання за допомогою тестових завдань. Дане видання дозволяє студентам розглянути основні причини, тенденції, хід та розвиток ...