NUOS Repository

Browsing Навчально-методичні матеріали (СГД) by Title

Browsing Навчально-методичні матеріали (СГД) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Бобiна, Олег Валерійович; Дюндін, Дмитро Андрійович; Коростильова, Ірина Вікторівна (2004)
  Робоча навчальна програма включає тематичний план лекцій, плани семінарських занять та дидактичні матеріали для їх проведення, засоби контролю знань студентів, список рекомендованої літератури. Це дає змогу ознайомитись ...
 • Патлайчук, Оксана; Гончарова, Олена (Миколаїв: НУК, 2021)
  Тексти лекцій складені для підготовки аспірантів та здобувачів наукового ступеню PhD (доктор філософії) відповідно до програми дисципліни "Філософія науки". Призначено для аспірантів та здобувачів наукового ступеню PhD ...
 • Бобіна, Олег Валерійович (2011)
  Подано узагальнену інформацію про один із видів спілкування – ділові комунікації. Вміщено програму курсу, конспект лекцій, індивідуальні завдання та методичні матеріали, що дає змогу студентам самостійно опрацювати теми ...
 • Матвієнко, Людмила Володимирівна (2019)
  Методичні вказівки орієнтують студентів у процесі самостійного та індивідуального оволодіння навчальним матеріалом. Окремо виділені тестові завдання, тематичний історичний словник та рекомендована література. Призначено ...
 • Мухіна, Л. М. (2018)
  У методичних рекомендаціях розглянуто основні теми, що відповідають навчальній програмі з дисципліни «Юридична психологія». Методичні рекомендації містять виклад основних теоретичних положень, набір практичних завдань. ...
 • Кравчук, О. Ю.; Шаповалова, І. В. (2020)
  Посібник містить основний (опорний) матеріал з навчального курсу «Політологія». Курс лекцій складений відповідно до вимог державного освітнього стандарту і включає в себе весь перелік необхідних тем. З метою рейтингового ...
 • Бобіна, О. В.; Шаповалова, І. В. (2021)
  У посібник включені конспекти лекцій, завдання для індивідуальної роботи, списки джерел і літератури. Призначено для студентів різних спеціальностей, які вивчають курси, пов’язані з пізнанням політики як явища суспільного ...
 • Багмет, Алла Миколаївна; Бобіна, Олег Валерійович; Сонечко, Ольга Сергіївна; Федоренко, Михайло Олександрович; Дюндін, Дмитро Андрійович (2006)
  Містять комплекс завдань, які мають бути розв'язані студентами при самостійному ознайомленні з основами політичної науки. Під час опрацювання рекомендацій бажаними є консультації з викладачем. Рекомендовані студентам ...
 • Багмет, Алла Миколаївна; Бобіна, Олег Валерійович; Молодих, Ігор Владиленович; Федоренко, Михайло Олександрович; Шаповалова, Ірина Василівна (2004)
  Робоча навчальна програма включає тематичний план лекцій, плани семінарських занять та дидактичні матеріали для їх проведення, засоби контролю знань студентів, список рекомендованої літератури. Це дає змогу ознайомитись ...
 • Бобіна, О. В.; Сонечко, О. С.; Ткаченко, А. В.; Федоренко, М. О.; Шаповалова, І. В. (2017)
  Навчальний посібник складається з двох частин: першої – лекцiй на вчального курсу "Політологія" в яких викладені уявлення про сутність, теоретичні підходи і проблематику політології, другої – методичних рекомендацій щодо ...
 • Гузенко, Світлана Валентинівна (2017)
  У посібнику представлено короткий огляд теоретичних відомостей із загальної теорії редагування, методики літературного редагування. Дібрано велику кількість текстів, уривків, що потребують правки. Ретельне опрацювання ...
 • Матвієнко, Людмила Володимирівна (2007)
  Методичні вказівки знайомлять з основними аспектами теми та дають можливість перевірити свої знання за допомогою тестових завдань. Дане видання дозволяє студентам розглянути основні причини, тенденції, хід та розвиток ...
 • Бобіна, О. В.; Коростильова, І. В.; Кравчук, О. Ю.; Матвієнко, Л. В.; Сонечко, О. С.; Ткаченко, А. В.; Федоренко, М. О.; Шаповалова, І. В. (2020)
  Навчальний посібник розроблено згідно з навчальною програмою для студентів різних спеціальностей, які вивчають курс соціології. У посібнику викладено уявлення про сутність, теоретичні та емпіричні підходи і проблематику ...
 • Матвієнко, Людмила Володимирівна (2019)
  Короткий конспект лекцій знайомить з основними аспектами та проблемами курсу "Соціологія". Розкриває актуальні питання історії розвитку світової соціологічної думки, суспільства, стратифікації, особистості і соціальних ...
 • Кравчук, О. Ю. (2020)
  Вміщено питання про основні соціально-політичні проблеми сучасного суспільства в рамках дисципліни «Соціологія», розглянуто історію формування сучасної соціологічної думки та систему сучасного суспільства. Призначено для ...
 • Гузенко, Світлана Валентинівна (2019)
  У посібнику представлено короткий огляд теоретичних відомостей із загальної теорії і практики редагування. Дібрано велику кількість текстів, уривків, що потребують правки. Ретельне опрацювання практичного матеріалу ...
 • Матвієнко, Людмила Володимирівна (2020)
  У стислій формі показано роль України в системі міжнародних відносин з часів існування Давньоруської держави і до початку ХХІ ст. Також подаються завдання для самостійної роботи, документи та матеріали, рекомендована ...
 • Бобіна, Олег Валерійович (2007)
  Методичні вказівки подають узагальнюючу інформацію про місце України в системі міжнародних зв'язків. Методичні вказівки містять методичні матеріали які дають змогу перевірити засвоєну інформацію, поглибити свої знання з ...
 • Бобіна, Олег Валерійович; Вашкевич, Віктор Миколайович; Кондуков, Андрій Юрійович; Макарчук, Сергій Сергійович; Федоренко, Михайло Олександрович (2002)
  Робоча навчальна програма включає короткий зміст лекцій, плани семінарських занять, список літератури, питання вихідного контролю. Робоча навчальна програма призначена для самостійної підготовки студентів стаціонарної форми ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context