NUOS Repository

Навчально-методичні матеріали (СМ)

Навчально-методичні матеріали (СМ)

 

Recent Submissions

 • Сищенко, Ю. А. (2018)
  Посібник має головною метою прискорити отримання студентами базових знань з правил читання, лексичного і граматичного матеріалу та їх зіставлення з англійською мовою. Складається з трьох розділів: базового курсу, граматичного ...
 • Філіппова, Ніна Михайлівна; Шаманова, Наталія Євгенівна (2003)
 • Філіппова, Ніна Михайлівна; Смуглякова, Марина Костянтинівна (2002)
  Посібник призначено для студентів 2-го курсу спеціальності 6.020200 - Дизайн і має головною метою формулювання системи знань (лексика і граматика) для читання спеціальної літератури та розвинення навичок усного та письмового ...
 • Філіппова, Ніна Михайлівна; Парсяк, Ольга Никифорівна; Снігур, Лариса Анатоліївна (2002)
  Посібник передбачає розвиток усного мовлення та письма. Оригінальні тексти фокусують увагу студентів на екологічних проблемах та примушують замислитися про роль української та світової спільноти у вирішенні цих проблем. ...
 • Філіппова, Ніна Михайлівна (2004)
  Даний посібник представляє деякі можливі підходи до категорії моделювання мовних та мовленнєвих об'єктів. Увага приділяється структурності і системності мовної організації як бази для моделювання, деяким особливостям мовної ...
 • Єганова, Лариса Леонідівна (2005)
  Методичні вказівки складаються з оригінальних текстів та вправ, які сприяють розвитку навичок читання та мовлення на базі професійної лексики. Фахові тексти знайомлять студентів з економікою Німеччини: це ринки та ...
 • Сиротенко, Тетяна Володимірівна (2002)
  Методичні вказівки мають своєю метою допомогти студентам в роботі над розвитком фонетичних навичок правильного читання та усномовленнєвої діяльності. Вони складаються з 15 уроків. Кожний містить інформацію з одного ...
 • Лук'янова, Світлана Григорівна; Шляхтіна, Олена Семенівна (2007)
  Наведено інформаційно насичений текстовий матеріал, вправи та завдання для практики читання й усного та письмового мовлення англійською мовою. Автентичні тексти за фахом і вправи фокусують увагу на проблемах виробництва ...
 • Філіппова, Ніна Михайлівна; Смуглякова, Марина Костянтинівна (2007)
  Дані методичні вказівки є першою частиною навчального комплексу з англійської мови за темою "Захист інформації". Наведено системи завдань для вивчення лексики з даної теми і розвитку навичок користування цією лексикою ...
 • Гресь, Анастасія Анатоліївна (2007)
  Наведено оригінальні тексти, таблиці, рисунки та вправи, які сприяють розвитку навичок читання та мовлення на базі професійної лексики. Подано фахові тексти, які знайомлять студентів з видами, будовою та функціями машин. ...
 • Гресь, Анастасія Анатоліївна (2010)
  Методичні вказівки розраховані на студентів, що вивчили основи своєї спеціальності або студентів магістратури. Метою методичних вказівок є формування навичок читання та розуміння наукової літератури зі своєї спеціальності. ...
 • Богданова, Олена Олександрівна; Кисельова, Тетяна Володимирівна; Петрович, Любов Іванівна (2011)
  Методичні вказівки розроблені відповідно автентичних матеріалів. Кожен розділ містить теоретичну частину та вправи на закріплення нового матеріалу. Контрольні завадання спрямовані на тренінг практичних навичок основних ...
 • Фатєєва, Вікторія Георгіївна; Майстренко, Ольга Миколаївна (2011)
  Метою даних методичних рекомендацій є розвиток навичок розуміння та аналізу оригінальних текстів з основних проблем економіки, накопичення словникового запасу, вдосконалення навичок усної англійської мови, що може бути ...