NUOS Repository

Browsing Навчально-методичні матеріали (СМ) by Issue Date

Browsing Навчально-методичні матеріали (СМ) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Філіппова, Ніна Михайлівна; Смуглякова, Марина Костянтинівна (2002)
  Посібник призначено для студентів 2-го курсу спеціальності 6.020200 - Дизайн і має головною метою формулювання системи знань (лексика і граматика) для читання спеціальної літератури та розвинення навичок усного та письмового ...
 • Філіппова, Ніна Михайлівна; Парсяк, Ольга Никифорівна; Снігур, Лариса Анатоліївна (2002)
  Посібник передбачає розвиток усного мовлення та письма. Оригінальні тексти фокусують увагу студентів на екологічних проблемах та примушують замислитися про роль української та світової спільноти у вирішенні цих проблем. ...
 • Сиротенко, Тетяна Володимірівна (2002)
  Методичні вказівки мають своєю метою допомогти студентам в роботі над розвитком фонетичних навичок правильного читання та усномовленнєвої діяльності. Вони складаються з 15 уроків. Кожний містить інформацію з одного ...
 • Філіппова, Ніна Михайлівна; Шаманова, Наталія Євгенівна (2003)
 • Філіппова, Ніна Михайлівна (2004)
  Даний посібник представляє деякі можливі підходи до категорії моделювання мовних та мовленнєвих об'єктів. Увага приділяється структурності і системності мовної організації як бази для моделювання, деяким особливостям мовної ...
 • Єганова, Лариса Леонідівна (2005)
  Методичні вказівки складаються з оригінальних текстів та вправ, які сприяють розвитку навичок читання та мовлення на базі професійної лексики. Фахові тексти знайомлять студентів з економікою Німеччини: це ринки та ...
 • Філіппова, Ніна Михайлівна; Смуглякова, Марина Костянтинівна (2007)
  Дані методичні вказівки є першою частиною навчального комплексу з англійської мови за темою "Захист інформації". Наведено системи завдань для вивчення лексики з даної теми і розвитку навичок користування цією лексикою ...
 • Лук'янова, Світлана Григорівна; Шляхтіна, Олена Семенівна (2007)
  Наведено інформаційно насичений текстовий матеріал, вправи та завдання для практики читання й усного та письмового мовлення англійською мовою. Автентичні тексти за фахом і вправи фокусують увагу на проблемах виробництва ...
 • Гресь, Анастасія Анатоліївна (2007)
  Наведено оригінальні тексти, таблиці, рисунки та вправи, які сприяють розвитку навичок читання та мовлення на базі професійної лексики. Подано фахові тексти, які знайомлять студентів з видами, будовою та функціями машин. ...
 • Гресь, Анастасія Анатоліївна (2010)
  Методичні вказівки розраховані на студентів, що вивчили основи своєї спеціальності або студентів магістратури. Метою методичних вказівок є формування навичок читання та розуміння наукової літератури зі своєї спеціальності. ...
 • Богданова, Олена Олександрівна; Кисельова, Тетяна Володимирівна; Петрович, Любов Іванівна (2011)
  Методичні вказівки розроблені відповідно автентичних матеріалів. Кожен розділ містить теоретичну частину та вправи на закріплення нового матеріалу. Контрольні завадання спрямовані на тренінг практичних навичок основних ...
 • Фатєєва, Вікторія Георгіївна; Майстренко, Ольга Миколаївна (2011)
  Метою даних методичних рекомендацій є розвиток навичок розуміння та аналізу оригінальних текстів з основних проблем економіки, накопичення словникового запасу, вдосконалення навичок усної англійської мови, що може бути ...
 • Богданова, Олена Олександрівна; Кисельова, Тетяна Володимирівна; Петрович, Любов Іванівна (2011)
  Методичні вказівки розроблені відповідно до автентичних матеріалів. Кожен розділ містить теоретичну частину та вправи на закріплення нового матеріалу. Контрольні завдання спрямовані на тренінг практичних навичок основних ...
 • Кисельова, Т. В.; Давиденко, О. Б. (2017)
  Методичні вказівки сприятимуть розвитку навичок усної англійської мови зі спеціальності "Енергетичне машинобудування", знайомлять студентів зі спеціальною термінологією. Метою вказівок є формування системи знань для ...
 • Сищенко, Ю. А. (2018)
  Посібник має головною метою прискорити отримання студентами базових знань з правил читання, лексичного і граматичного матеріалу та їх зіставлення з англійською мовою. Складається з трьох розділів: базового курсу, граматичного ...
 • Гарбар, А. І.; Петрович, Л. І.; Гарбар, І. В. (2018)
  Посібник містить відомості про основні функції та особливості сучасної української літературної мови, конкретизує мову професійного спілкування з позицій теорії стилів та культури мовлення. Система усних та письмових вправ ...
 • Міняйлова, А. В.; Шляхтіна, О. С. (2020)
  У посібнику наведено вправи та оригінальні тексти за професійною тематикою, спрямовані на формування і розвиток у студентів спеціальностей 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" навичок усного ...
 • Міняйлова, А. В.; Шляхтіна, О. С. (2020)
  У посібнику наведено вправи та оригінальні тексти за професійною тематикою, спрямовані на формування і розвиток у студентів спеціальності 101 "Екологія" навичок усного та писемного мовлення, читання наукової та довідникової ...
 • Міняйлова, А. В.; Шляхтіна, О. С. (2020)
  Методичні рекомендації містять довідникову інформацію та методичні поради за чотирма напрямами: лексика, граматика, читання, письмо, необхідні студентам 1–2 курсів заочного відділення спеціальностей 101 "Екологія" та 183 ...
 • Петрович, Л. І. ; Гарбар, А. І.; Гарбар, І. В. (2020)
  Вміщено варіанти контрольних робіт, зразок виконання контрольної роботи, питання до іспиту, зразок екзаменаційного білета, список рекомендованої літератури. Методичні вказівки призначені для студентів заочної ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context