NUOS Repository

Browsing Навчально-методичні матеріали (СМ) by Title

Browsing Навчально-методичні матеріали (СМ) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Задорожна, Тетяна Павлівна; Давиденко, Олена Борисівна (2020)
  Основною метою методичних вказівок є збагачення активного словникового запасу студентів за фахом та його реалізація у мовленнєвому акті, вміння читати та розуміти оригінальні тексти та застосовувати набуті теоретичні навички ...
 • Гресь, Анастасія Анатоліївна (2010)
  Методичні вказівки розраховані на студентів, що вивчили основи своєї спеціальності або студентів магістратури. Метою методичних вказівок є формування навичок читання та розуміння наукової літератури зі своєї спеціальності. ...
 • Лук'янова, Світлана Григорівна; Шляхтіна, Олена Семенівна (2007)
  Наведено інформаційно насичений текстовий матеріал, вправи та завдання для практики читання й усного та письмового мовлення англійською мовою. Автентичні тексти за фахом і вправи фокусують увагу на проблемах виробництва ...
 • Задорожна, Т. П.; Давиденко, О. Б. (2020)
  Навчальний посібник створений з метою ознайомлення та використання сучасного академічного стилю англійської мови студентами та її використання для працевлаштування за фахом, складання резюме, супроводжувальних листів та ...
 • Міняйлова, А. В.; Шляхтіна, О. С. (2020)
  У посібнику наведено вправи та оригінальні тексти за професійною тематикою, спрямовані на формування і розвиток у студентів спеціальності 101 "Екологія" навичок усного та писемного мовлення, читання наукової та довідникової ...
 • Кошкіна, Г. Л. (2022)
  Представлено оригінальні тексти за професійною тематикою, наведено комплекс вправ, спрямованих на формування у студентів знань, умінь та навичок із чотирьох видів мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, говоріння, ...
 • Бєлоусова, С. М.; Кисельова, Т. В.; Смуглякова, М. К. (2021)
  У посібнику наведено оригінальні тексти і вправи за професійною тематикою, спрямовані на формування та розвиток у студентів Машинобудівного навчально-наукового інституту навичок усного та писемного мовлення, читання наукової ...
 • Овсянко, Г. В.; Кириченко, С. В. (2021)
  Пропонований посібник складається з 17 розділів, англійського глосарія та українсько-англійського словника найуживаніших виразів та психологічних термінів. Кожний розділ містить базовий текст професійного спрямування, ...
 • Міняйлова, А. В. (2022)
  У посібнику наведено вправи та оригінальні тексти за професійною тематикою, спрямовані на формування і розвиток у студентів освітньої програми «Автоматика та робототехніка» навичок усного та писемного мовлення, читання ...
 • Філіппова, Ніна Михайлівна; Смуглякова, Марина Костянтинівна (2002)
  Посібник призначено для студентів 2-го курсу спеціальності 6.020200 - Дизайн і має головною метою формулювання системи знань (лексика і граматика) для читання спеціальної літератури та розвинення навичок усного та письмового ...
 • Філіппова, Ніна Михайлівна; Смуглякова, Марина Костянтинівна (2007)
  Дані методичні вказівки є першою частиною навчального комплексу з англійської мови за темою "Захист інформації". Наведено системи завдань для вивчення лексики з даної теми і розвитку навичок користування цією лексикою ...
 • Гресь, Анастасія Анатоліївна (2007)
  Наведено оригінальні тексти, таблиці, рисунки та вправи, які сприяють розвитку навичок читання та мовлення на базі професійної лексики. Подано фахові тексти, які знайомлять студентів з видами, будовою та функціями машин. ...
 • Міняйлова, А. В.; Шляхтіна, О. С. (2020)
  У посібнику наведено вправи та оригінальні тексти за професійною тематикою, спрямовані на формування і розвиток у студентів спеціальностей 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" навичок усного ...
 • Кисельова, Т. В.; Давиденко, О. Б. (2017)
  Методичні вказівки сприятимуть розвитку навичок усної англійської мови зі спеціальності "Енергетичне машинобудування", знайомлять студентів зі спеціальною термінологією. Метою вказівок є формування системи знань для ...
 • Філіппова, Ніна Михайлівна; Шаманова, Наталія Євгенівна (2003)
 • Філіппова, Ніна Михайлівна (2004)
  Даний посібник представляє деякі можливі підходи до категорії моделювання мовних та мовленнєвих об'єктів. Увага приділяється структурності і системності мовної організації як бази для моделювання, деяким особливостям мовної ...
 • Петрович, Любов Іванівна; Макєєва, Ірина Борисівна; Калуцька, Ірина Миколаївна (2022)
  Цей посібник є допоміжним лексичним джерелом до навчального комплексу для тих, хто вивчає українську як іноземну. Сприятиме розвитку комунікативних навичок, розширенню активного й пасивного словникового запасу. ...
 • Гарбар, І. В.; Петрович, Л. І.; Гарбар, А. І. (2021)
  У «Довіднику зі слововживання» репрезентовано паронімічні та синонімічні ряди, плеонастичні й тавтологічні сполуки, українські відповідники до слів іншомовного походження, прийменникові конструкції, стійкі сполуки ділового ...
 • Філіппова, Ніна Михайлівна; Парсяк, Ольга Никифорівна; Снігур, Лариса Анатоліївна (2002)
  Посібник передбачає розвиток усного мовлення та письма. Оригінальні тексти фокусують увагу студентів на екологічних проблемах та примушують замислитися про роль української та світової спільноти у вирішенні цих проблем. ...
 • Гарбар, Ірина Валеріанівна; Гарбар, Андрій Іванович (2023)
  Подано теоретичний матеріал та практичні завдання з дисципліни «Культура ділового мовлення», які мають на меті підвищити загальний мовний рівень майбутніх фахівців, сформувати навички культури усного та писемного мовлення, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context