NUOS Repository

Browsing Навчально-методичні матеріали (СМ) by Title

Browsing Навчально-методичні матеріали (СМ) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Гресь, Анастасія Анатоліївна (2010)
  Методичні вказівки розраховані на студентів, що вивчили основи своєї спеціальності або студентів магістратури. Метою методичних вказівок є формування навичок читання та розуміння наукової літератури зі своєї спеціальності. ...
 • Лук'янова, Світлана Григорівна; Шляхтіна, Олена Семенівна (2007)
  Наведено інформаційно насичений текстовий матеріал, вправи та завдання для практики читання й усного та письмового мовлення англійською мовою. Автентичні тексти за фахом і вправи фокусують увагу на проблемах виробництва ...
 • Задорожна, Т. П.; Давиденко, О. Б. (2020)
  Навчальний посібник створений з метою ознайомлення та використання сучасного академічного стилю англійської мови студентами та її використання для працевлаштування за фахом, складання резюме, супроводжувальних листів та ...
 • Міняйлова, А. В.; Шляхтіна, О. С. (2020)
  У посібнику наведено вправи та оригінальні тексти за професійною тематикою, спрямовані на формування і розвиток у студентів спеціальності 101 "Екологія" навичок усного та писемного мовлення, читання наукової та довідникової ...
 • Кошкіна, Г. Л. (2022)
  Представлено оригінальні тексти за професійною тематикою, наведено комплекс вправ, спрямованих на формування у студентів знань, умінь та навичок із чотирьох видів мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, говоріння, ...
 • Бєлоусова, С. М.; Кисельова, Т. В.; Смуглякова, М. К. (2021)
  У посібнику наведено оригінальні тексти і вправи за професійною тематикою, спрямовані на формування та розвиток у студентів Машинобудівного навчально-наукового інституту навичок усного та писемного мовлення, читання наукової ...
 • Овсянко, Г. В.; Кириченко, С. В. (2021)
  Пропонований посібник складається з 17 розділів, англійського глосарія та українсько-англійського словника найуживаніших виразів та психологічних термінів. Кожний розділ містить базовий текст професійного спрямування, ...
 • Міняйлова, А. В. (2022)
  У посібнику наведено вправи та оригінальні тексти за професійною тематикою, спрямовані на формування і розвиток у студентів освітньої програми «Автоматика та робототехніка» навичок усного та писемного мовлення, читання ...
 • Філіппова, Ніна Михайлівна; Смуглякова, Марина Костянтинівна (2002)
  Посібник призначено для студентів 2-го курсу спеціальності 6.020200 - Дизайн і має головною метою формулювання системи знань (лексика і граматика) для читання спеціальної літератури та розвинення навичок усного та письмового ...
 • Філіппова, Ніна Михайлівна; Смуглякова, Марина Костянтинівна (2007)
  Дані методичні вказівки є першою частиною навчального комплексу з англійської мови за темою "Захист інформації". Наведено системи завдань для вивчення лексики з даної теми і розвитку навичок користування цією лексикою ...
 • Гресь, Анастасія Анатоліївна (2007)
  Наведено оригінальні тексти, таблиці, рисунки та вправи, які сприяють розвитку навичок читання та мовлення на базі професійної лексики. Подано фахові тексти, які знайомлять студентів з видами, будовою та функціями машин. ...
 • Міняйлова, А. В.; Шляхтіна, О. С. (2020)
  У посібнику наведено вправи та оригінальні тексти за професійною тематикою, спрямовані на формування і розвиток у студентів спеціальностей 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища" навичок усного ...
 • Кисельова, Т. В.; Давиденко, О. Б. (2017)
  Методичні вказівки сприятимуть розвитку навичок усної англійської мови зі спеціальності "Енергетичне машинобудування", знайомлять студентів зі спеціальною термінологією. Метою вказівок є формування системи знань для ...
 • Філіппова, Ніна Михайлівна; Шаманова, Наталія Євгенівна (2003)
 • Філіппова, Ніна Михайлівна (2004)
  Даний посібник представляє деякі можливі підходи до категорії моделювання мовних та мовленнєвих об'єктів. Увага приділяється структурності і системності мовної організації як бази для моделювання, деяким особливостям мовної ...
 • Гарбар, І. В.; Петрович, Л. І.; Гарбар, А. І. (2021)
  У «Довіднику зі слововживання» репрезентовано паронімічні та синонімічні ряди, плеонастичні й тавтологічні сполуки, українські відповідники до слів іншомовного походження, прийменникові конструкції, стійкі сполуки ділового ...
 • Філіппова, Ніна Михайлівна; Парсяк, Ольга Никифорівна; Снігур, Лариса Анатоліївна (2002)
  Посібник передбачає розвиток усного мовлення та письма. Оригінальні тексти фокусують увагу студентів на екологічних проблемах та примушують замислитися про роль української та світової спільноти у вирішенні цих проблем. ...
 • Єганова, Лариса Леонідівна (2005)
  Методичні вказівки складаються з оригінальних текстів та вправ, які сприяють розвитку навичок читання та мовлення на базі професійної лексики. Фахові тексти знайомлять студентів з економікою Німеччини: це ринки та ...
 • Сиротенко, Тетяна Володимірівна (2002)
  Методичні вказівки мають своєю метою допомогти студентам в роботі над розвитком фонетичних навичок правильного читання та усномовленнєвої діяльності. Вони складаються з 15 уроків. Кожний містить інформацію з одного ...
 • Петрович, Л. І. ; Гарбар, А. І.; Гарбар, І. В. (2020)
  Вміщено варіанти контрольних робіт, зразок виконання контрольної роботи, питання до іспиту, зразок екзаменаційного білета, список рекомендованої літератури. Методичні вказівки призначені для студентів заочної ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context