Збірник наукових праць НУК

Постійне посилання на фонд

Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (Категорія "Б") заснований у жовтні 1934 року. Засновник: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. ISSN 2311-3405 (Print), ІSSN 2313-0415 (Online) Видається 4 рази на рік. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23142-12982 ПР від 08.02.2018 р.

Переглянути