Модель жизненного цикла ценности в управлении проектами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Чимшир, В. И.
Chymshyr, Valentyn I.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Проведено аналiз проблеми формування цiнностi продукту та цiнностi проектної дiяльностi, а також вплив цiєї цiнностi на соцiум. Видiлено групу завдань, вирiшення яких дозволить визначити механiзм розрахунку обсягу цiнностi, механiзм трансформацiї цiнностi в соцiальний ефект. Розроблено модель життєвого циклу цiнностi, що включає в себе етапи: народження, розвитку, втрати, зникнення.

Опис

Чимшир, В. И. Модель жизненного цикла ценности в управлении проектами = Value lifecycle model in project management / В. И. Чимшир // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – № 3 (459). – С. 95–100.

Ключові слова

ценность проектной деятельности, жизненный цикл ценности, модель ценности, социальный эффект, цiннiсть проектної дiяльностi, життєвий цикл цiнностi, модель цiнностi, соцiальний ефект, project activity value, value lifecycle, value model, social effect

Бібліографічний опис

Зібрання