Роман виховання О. Копиленка: своєрідність жанрової моделі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті простежуємо розвиток в українській літературі початку ХХ століття роману виховання, з’ясовуємо характеристики жанрової модифікації. На матеріалі дилогії О. Копиленка “Дуже добре” і “Десятикласники” аналізуємо наскрізні проблемно-тематичні компоненти та стильові домінанти, що визначають зміст ідеологічного проекту виховання.

Опис

Філатова, О. Роман виховання О. Копиленка: своєрідність жанрової моделі = Upbringing novel by O. Kopylenko: the peculiarities of the genre model / О. Філатова // Літератури світу: поетика, ментальність 80 і духовність : наук. журн. – Кривий Ріг : КДПУ, 2018. – Вип. 11. – С. 80–89.

Ключові слова

роман виховання, дилогія, жанрова модифікація, сюжет, хронотоп, герой, соцреалізм, novel of upbringing, diology, genre modification, plot, chronotop, hero, socialist realism

Бібліографічний опис