Підготовка майбутніх інженерів-судномеханіків до міжкультурної комунікації засобами Інтернет ресурсів (на прикладі інформаційного ресурсу YouTube)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Сотер, М. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Сотер, М. В. Підготовка майбутніх інженерів-судномеханіків до міжкультурної комунікації засобами інтернет ресурсів (на прикладі інформаційного ресурсу Youtube) / М. В. Сотер // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю " Педагогічна наука в Україні за роки незалежності: здобутки, прорахунки, перспективи". – Херсон : Видав. дім «Гельветика», 2017. – С. 54–58.

Ключові слова

Бібліографічний опис