Порівняння характеристик глибокого охолодження повітря на вході ГТУ для різного типу клімату

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Радченко, М. І.
Трушляков, Є. І.
Портной, Б. С.
Кантор, С. А.
Зонмін, Я.
Radchenko, M. I.
Trushliakov, E. I.
Portnoi, B. S.
Kantor, S. A.
Zongming, Y.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. Досліджено ефективність глибокого охолодження повітря на вході ГТУ. Порівнюються потреби в питомій холодильній потужності тепловикористовуючих холодильних машин та градирень для їх охолодження. Показано, що охолодження повітря до 10 ºС порівняно з його традиційним охолодженням до 15 ºС потребує збільшення необхідної кількості холоду у 1,7…2,0 рази та потужності градирень у 2,6…3,0 рази для клімату України, тоді як для КНР – 1,25…1,3 і 1,5…1,6 рази, відповідно.

Опис

Порівняння характеристик глибокого охолодження повітря на вході ГТУ для різного типу клімату = Comparison of characteristics of deep air cooling at the GTU inlet in different climat type / М. І. Радченко, Є. І. Трушляков, Б. С. Портной, С. А. Кантор, Я. Зонмін // Матеріали XI міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". В 2 т. – Миколаїв : НУК, 2020. – Т. 1. – С. 452–455.

Ключові слова

газотурбінна установка, охолодження повітря, холодильна машина, градирня, клімат, gas turbine unit, air cooling, chiller, cooling tower, climate

Бібліографічний опис