Методичні вказівки для виконання практичних та модульних контрольних робіт з дисципліни «Енерго- та ресурсозбереження» здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Калініченко Іван Володимирович

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дійсні вказівки містять рекомендації щодо виконання практичних робіт у галузі енергомашинобудування та ресурсозбереження в енергетиці, передбачених програмою дисципліни. До вказівок включені теоретичні матеріали, які необхідно використовувати для виконання відповідних практичних завдань, порядок виконання робіт і складання звітів, а також питання для захисту та самоконтролю. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальність 135 «Суднобудування», освітньо-професійна програма «Суднові енергетичні установки та устаткування», з галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування», освітньо-професійні програми: «Двигуни внутрішнього згоряння» та «Холодильні машини і установки», спеціальність 144 «Теплоенергетика», освітньо-професійні програми «Теплоенергетика» та «Енергетичний менеджмент».

Опис

Калініченко, І. В. Методичні вказівки для виконання практичних та модульних контрольних робіт з дисципліни «Енерго- та ресурсозбереження» здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / І. В. Калініченко. – Миколаїв : НУК, 2023. – 52 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис