Методичні вказівки до тем курсу політекономії, що самостійно вивчаються студентами інженерно-економічного факультет

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-06-12

Автори

Ковальова, Ірина Григорівна
Простяков, Михайло Григорович

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Наведено методичні вказівки до тем навчальної програми для самостійного вивчення студентами проблемних питань етапів, закономірностей розвитку та економічних законів капіталістичного способу виробництва. Призначено для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

Опис

Ковальова, І. Г. Методичні вказівки до тем курсу політекономії, що самостійно вивчаються студентами інженерно-економічного факультету [Електронний ресурс]. У 5 ч. Ч. 5 / І. Г. Ковальова, М. Г. Простяков. - Електрон. дан. - Миколаїв : НУК, 2011.

Ключові слова

політекономія, розвиток продуктивних сил, генезис суспільно-економічної формації, ринково-конкурентна стихія, монополія, економічна теорія

Бібліографічний опис