Сучасні тенденції розвитку міжнародної економіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Андреєва, Г. В.
Тубальцева, Н. П.
Andreieva, H. V.
Tubalseva, N. P.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розглянуто сутність та особливості міжнародної економіки. Визначені сучасні тенденції розвитку міжнародної економіки.
The essence and features of the international economy are considered. The modern tendencies of development of the international economy are defined.

Опис

Андреєва, Г. В. Сучасні тенденції розвитку міжнародної економіки / Г. В. Андреєва, Н. П. Тубальцева // Матеріали всеукр. наук. екон. читань з міжнар. участю «Трансформація економічних процесів у морегосподарському комплексі України», 17–18 груд. 2019 р. – Миколаїв : Вид. Торубара В. В., 2019. – С. 126–130.

Ключові слова

світова економіка, економіка, інтернаціоналізація, структурні зміни, цілісна система, world economy, economy, internationalization, structural changes, holistic system

Бібліографічний опис