Ступенева ежекторно-абсорбційна система трансформації теплоти газового двигуна в холод

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Радченко, А. М.
Остапенко, О. В.
Radchenko, A. M.
Ostapenko, О. V.
Радченко, А. Н.
Остапенко, А. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Виконано аналіз існуючої системи трансформації скидний теплоти ГД в холод. Встановлено значні втрати тепла. Запропоновано ступінчаста абсорбційної-ежекторна система, використання якої дає скорочення втрат теплоти і приріст холодопродуктивності системи до 18% при тепловому коефіцієнті ЕХМ рівним 0,2 .

Опис

Радченко, А. М. Ступенева ежекторно-абсорбційна система трансформації теплоти газового двигуна в холод = Stepped ejector-absorption chiller system for transformation of gas engine heat into cold / А. М. Радченко, О. В. Остапенко // Матеріали міжнар. наук.-техн. конф. "Енергоефективність в галузях економіки України". – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 358–360.

Ключові слова

тригенерація, абсорбційна холодильна машина, ежекторна холодильна машина, утилізація теплоти, trigeneration, absorption chiller, ejector chiller, heat recovery, тригенерация, абсорбционная холодильная машина, эжекторная холодильная машина, утилизация теплоты

Бібліографічний опис