Оцінка ризиків проекту за методом мінімізації похибки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Шульга, Л. О.
Єфімова, Г. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розглянуто послідовність оцінки ризику в інвестиційному проектуванні. Обґрунтовано проведення якісного аналізу ризику за інвестиційними фазами. Запропоновано використання сценарного підходу до кількісної оцінки ризику. Охарактеризовано особливості оцінки чутливості інвестиційного проекту до факторів ризику.

Опис

Шульга, Л. О. Оцінка ризиків проекту за методом мінімізації похибки / Л. О. Шульга, Г. В. Єфімова // Матеріали всеукр. наук. екон. читань з міжнар. участю «Трансформація економічних процесів у морегосподарському комплексі України», 17–18 груд. 2019 р. – Миколаїв : Вид. Торубара В. В., 2019. – С. 118–122.

Ключові слова

ризик, фактори ризику, інвестиційні фази, сценарний аналіз, аналіз чутливості

Бібліографічний опис