Розумний егоїзм: еволюція поняття і сучасне трактування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Автори

Патлайчук, О. В.
Patlaichuk, O. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Досліджується еволюція поняття "розумний егоїзм". Розкривається сутність його трактування в різні історичні періоди
The author examines the evolution of the concept of "rational egoism". The essence of its interpretations in different historical periods are disclosed.

Опис

Патлайчук, О. В. Розумний егоїзм: еволюція поняття і сучасне трактування / О. В. Патлайчук // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – Вип. 4. – С. 124–127.

Ключові слова

розумний егоїзм, особистий інтерес, суспільний інтерес, Аристотель, Гельвеций, Чернишевський, Ніцше, Айн Ренд, rational egoism, self-interest, social interest, Aristotle, Helvetius, Chernyshevsky, Nietzsche, Ayn Rand

Бібліографічний опис

Зібрання